AplikaceAplikace
Nastavení

Periodicity (periodicita) – seznam hodnot

Strukturní atribut periodicity (periodicita) je novým atributem v korpusu SYN2015 a může nabývat těchto hodnot:

  • BI: nižší než měsíčník
  • DA: deník
  • MO: měsíčník
  • NP: neperiodická publikace
  • WE: týdeník, čtrnáctideník

Poznámka: Je třeba mít na paměti, že tyto údaje mají pouze orientační charakter, periodicita titulů se navíc může měnit. Za měsíčník (MO) jsou zde považovány tituly vycházející 9–12krát ročně, tituly s nižší periodicitou (BI) proto pokrývají texty vycházející např. šestkrát ročně, dvakrát ročně apod.