AplikaceAplikace
Nastavení

Atributy p_tag, p_lemma, ep_tag, ep_lemma

Syntaktické atributy p_tag a p_lemma uvádějí pro každý token hodnoty atributu tag a lemma u řídícího (tj. syntakticky nadřazeného) tokenu, tedy tokenu, na který odkazuje atribut parent. Možné hodnoty atributu p_tag jsou stejné jako hodnoty atributu tag (viz seznam).

Atribut p_lemma má stejné hodnoty jako atribut lemma, tj. slovníkové tvary slova, v tomto případě slova, na kterém je daný token závislý.

Atributy p_pos a p_case jsou atributy odvozené z atributu p_tag, vyjadřují slovní druh (POS) a pád řídícího tokenu (parent).

Atributy ep_tag a ep_lemma

Atributy ep_tag a ep_lemma uvádějí pro každý token hodnoty atributu tag a lemma u tzv, efektivního rodiče (eparent, tj. nejbližší autosémantické slovo, na kterém je daný token závislý) tokenu. Možné hodnoty atributu ep_tag jsou stejné jako hodnoty atributu tag.

Atribut ep_lemma má stejné hodnoty jako atribut lemma, tj. slovníkové tvary slova, v tomto případě lemma efektivního rodiče daného tokenu.

Atributy ep_pos a ep_case jsou atributy odvozené z atributu ep_tag, vyjadřují slovní druh (POS) a pád „efektivního rodiče“ (eparent).

Tomáš Jelínek