Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


Genre_group (skupina žánru) - seznam hodnot

Strukturní atribut genre_group se nově objevuje v korpusu SYN2015 a vztahuje se především na oborovou literaturu. V rámci tří textových typů SCI, POP a PRO sdružuje příbuzné disciplíny do několika tradičně vymezovaných skupin. Pro doplňující textové typy ADM a MEM pak nabývá atribut genre_group stejnojmenných hodnot, kdežto pro beletristické a publicistické texty zůstává neurčen (X).

  • HUM: humanitní vědy
  • SSC: sociální vědy
  • NAT: přírodní vědy
  • FTS: formální a technické vědy
  • ITD: interdisciplinární
  • ADM: administrativa
  • MEM: memoáry, autobiografie
  • X: neuvedeno