AplikaceAplikace
Nastavení

Authsex (pohlaví autora), Transsex (pohlaví překladatele) – seznam hodnot

Strukturní atributy authsex (pohlaví autora) a transsex (pohlaví překladatele) byly do korpusu SYN2015 převzaty z korpusu InterCorp a mohou nabývat těchto hodnot:

  • F: žena
  • M: muž
  • X: neuvedeno

Poznámka: Hodnota X zahrnuje jednak případy, kdy autor či překladatel není znám (např. u publicistických textů), jednak autorské či překladatelské kolektivy.