Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


Txtype_group (textová skupina)

Textová skupina (txtype_group) představuje v rámci strukturních atributů nejobecnější stylovou charakteristiku textu, která se objevuje v korpusech řady SYN (poprvé byl tento atribut explicitně použit v korpusu SYN2010). Atribut se připojuje ke strukturní jednotce <opus> (celý text) a nabývá pouze tří hodnot:

  1. beletrie (odpovídá textovým typům: NOV, COL, FAC, IMA, VER, SON a SCR)
  2. odborná literatura (odpovídá textovým typům: SCI, POP, TXB, ENC a ADM)
  3. publicistika (odpovídá textovým typům: MIS a PUB)

Atribut txtype_group vznikl abstrakcí nad dříve nejvyšší jednotkou txtype, která nabývala v jednotlivých stylech vždy unikátních hodnot (specifické textové typy se objevovaly v beletrii, v odborné literatuře i v publicistice). Zavedením txtype_group jako svébytného strukturního atributu tak nedošlo k přidání nové informace, která by nebyla vyvoditelná z hodnot atributu txtype, jedná se spíše o pomůcku pro snadnější hledání a vytváření subkorpusů.

Související odkazy