Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


Txtype_group (textová skupina)

Textová skupina (txtype_group) představuje v rámci strukturních atributů nejobecnější stylovou charakteristiku textu, která se objevuje v korpusech řady SYN (poprvé byl tento atribut explicitně použit v korpusu SYN2010). Atribut nabývá pouze tří hodnot:

  1. beletrie
  2. odborná literatura
  3. publicistika

Atribut txtype_group vznikl abstrakcí nad dříve nejvyšší jednotkou txtype, která nabývala v jednotlivých stylech vždy unikátních hodnot (specifické textové typy se objevovaly v beletrii, v odborné literatuře i v publicistice). Zavedením txtype_group jako svébytného strukturního atributu tak nedošlo k přidání nové informace, která by nebyla vyvoditelná z hodnot atributu txtype, jedná se spíše o pomůcku pro snadnější hledání a vytváření subkorpusů.

Související odkazy