Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


Lockwords

Využití

Hlavním těžištěm využití lockwords je srovnávání proměn v čase (např. v určitém žánru nebo jazykové varietě). Má se za to, že určitá slova (členy, frekventované předložky a spojky) se v běhu století vyskytují přibližně stejně často. M. Davies však upozorňuje, že se mění i slova jako the a of, jak ukazuje např. korpus historické angličtiny, což s sebou nese zásadní otázku: jak stejné chování musí slovo vykazovat, aby se dalo označit jako lockword?

Olga Richterova

Související odkazy