AplikaceAplikace
Nastavení

Introspekce

Introspekce (pohled do vlastního nitra) je výzkumný postoj a metoda, která zkoumání jazyka opírá o vlastní jazykové povědomí či tzv. jazykový cit. V předkorpusové éře byla hojně využívaná mj. pro nedostupnost většího množství dat, v současnosti se k ní opět přiklánějí především diskurzivně zaměření korpusoví lingvisté (srov. analýza diskurzu).

V korpusové lingvistice se introspekce užívá zejména při formulování počáteční výzkumné hypotézy; v různé míře se tak objevuje jak v corpus-based, tak v corpus-driven přístupu. Roli introspekce v celém procesu popisu jazyka se však korpusová lingvistika snaží programově minimalizovat.