Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


Anonymizace dat

Anonymizace je odstranění osobních údajů z korpusových dat. Týká se především korpusů mluveného jazyka, ve kterých jsou osobní data ze zvukového záznamu odstraněna a v přepise jsou dohodnutým způsobem kódována. Jedná se především o příjmení, přezdívky, místní jména, adresy, telefonní čísla a podobně. Kódování v přepise může být buď formou číselného či písmenného kódu nebo zde může být použito „univerzální“ příjmení, místní jméno apod. Tento druhý způsob je výhodný pro následnou morfologickou analýzu, protože zachovává gramatické kategorie původního jména.

V mluvených korpusech řady Oral se používají pro anonymizaci následující značky:

  • NP = příjmení
  • NN = přezdívka
  • NJ = křestní jméno
  • NM = název místa
  • NO = ostatní vlastní jména

Václav Cvrček 2013/05/27 16:25