Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


WaG: Slovo v kostce

Aplikace Slovo v kostce (Word at a Glance, WaG) slouží k vytvoření základního přehledu o tom, jak se používá zadané slovo. Soustředí v sobě informace, které lze získat z korpusů ČNK pomocí dostupných nástrojů, a vytváří tak přehledný profil slova z různých perspektiv.

V současnosti (říjen 2019) je WaG implementován pouze pro české zdroje a obsahuje dva základní moduly:

  • profil slova v češtině (modul Vyhledat slovo)
  • informace o možných překladech zadaného slova do jiných jazyků (modul Hledat ve dvou jazycích)

Aplikace je dostupná na adrese: https://www.korpus.cz/slovo-v-kostce/ nebo přímo z dotazovacího okna na hlavní straně portálu ČNK.

Součástí aplikace je kontextová nápověda, která poskytuje dodatečné informace o zdrojích dat a o možnostech interpretace výsledků.

Jak citovat WaG

Tomáš Machálek (2019): Slovo v kostce – agregátor slovních profilů. FF UK, Praha. Dostupný z WWW: <http://korpus.cz/slovo-v-kostce/>.

Tomáš Machálek (2020): Word at a Glance: Modular Word Profile Aggregator. In: Proceedings of LREC 2020, s. 7011–7016.