Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cnk:syn:verze10 [2022/06/09 13:28]
Jan Křivan [Jak citovat SYN verze 10]
cnk:syn:verze10 [2022/06/20 21:23] (aktuální)
Michal Křen [Jak citovat SYN verze 10]
Řádek 55: Řádek 55:
  
 <WRAP round tip 70%> <WRAP round tip 70%>
-Křen, M. – Cvrček, V. – Henyš, J. – Hnátková, M. – Jelínek, T. – Kocek, J. – Kováříková, D. – Křivan, J. – Milička, J. – Petkevič, V. – Procházka, P. – Skoumalová, H. – Šindlerová, J. – Škrabal, M.: //Korpus SYN, verze 10 z 22. 2. 2022//. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2022. Dostupný z WWW: https://www.korpus.cz+Křen, M. – Cvrček, V. – Hnátková, M. – Jelínek, T. – Kocek, J. – Kováříková, D. – Křivan, J. – Milička, J. – Petkevič, V. – Procházka, P. – Skoumalová, H. – Šindlerová, J. – Škrabal, M.: //Korpus SYN, verze 10 z 22. 2. 2022//. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2022. Dostupný z WWW: https://www.korpus.cz
  
 Hnátková, M. – Křen, M. – Procházka, P. – Skoumalová, H. (2014): [[http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2014/pdf/294_Paper.pdf|The SYN-series corpora of written Czech]]. In //Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14)//, 160–164. Reykjavík: ELRA. ISBN 978-2-9517408-8-4. Hnátková, M. – Křen, M. – Procházka, P. – Skoumalová, H. (2014): [[http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2014/pdf/294_Paper.pdf|The SYN-series corpora of written Czech]]. In //Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14)//, 160–164. Reykjavík: ELRA. ISBN 978-2-9517408-8-4.