AplikaceAplikace
Nastavení

Korpus SYN2020: Seznam negativních lemmat

Tato stránka obsahuje seznamy lemmat adjektiv a adverbií s předponou ne-, u nichž byla tato předpona ponechána jako součást lemmatu. Seznam neobsahuje adjektiva a adverbia utvořená z místních a osobních jmen (např. „nerudovský“, „netolický“ apod.).

Adjektiva

nebezpečenský
neblahý
nebohý
nebývalý
neckový
nečekaný
nedbalostní
nedbalý
nedělní
nedílný
nedobytný
nedocenitelný
nedočkavý
nedochůdný
nedojasněný
nedokrevný
nedomrlý
nedomykavý
nedoslýchající
nedoslýchavý
nedospalý
nedostatkový
nedostižitelný
nedostižný
nedotknutý
nedozírný
nedůtklivý
neduživý
neforemný
nehetnatý
nehlasný
nehnutý
nehodový
nehorázný
nehostinný
nehybný
nechající
nechutný
nechvalný
nejapný
nekalosoutěžní
nekalý
nekluzný
nekrytelný
nelíčený
nelítostný
nemačkavý
neměnný
nemístný
nemluvný
nemocenský
nemocniční
nemocný
nemohoucí
nemohoucný
nemotorný
nenadálý
nenasytný
nenávidějící
nenáviděný
nenávidící
nenávistivý
nenávistnický
nenávistný
nenávratný
nenechavý
nenucený
neoblomný
neocenitelný
neodbytný
neodlučný
neodmyslitelný
neodolatelný
neodvratný
neohrabaný
neochvějný
neokřesaný
neomalený
neomylný
neopatrnický
neopominutelný
neostyšný
neotesaný
neotřesitelný
nepamětný
nepatrňoučký
nepatrný
nepochybný
nepokrytý
nepopiratelný
neposedný
nepozorovaný
neprodlený
nepromyvný
neprůstřelný
nepřeberný
nepřeklenutelný
nepřekročitelný
nepřerušitelný
nepřeryvný
nepřestajný
nepřetržitý
nepříležitý
nerezovský
nerezový
nerostný
nerozborný
nerozlučný
nerudný
nerušený
neřestný
nesčetný
nesčíslný
neskonalý
neskrotný
neslýchaný
neslyšný
nesmazatelný
nesmírný
nesmiřitelný
nesmlouvavý
nesmyslný
nesporný
nespoutaný
nespoutatelný
nesrovnalý
nestoudný
nestranný
nestvůrný
nestydatý
neškodný
nešťastnický
neštovičkový
neštoviční
neštovičný
netečný
netknutý
netřeskový
netušený
netvarý
netvorný
netýkavkovitý
netýkavkový
netýkavý
neuhasitelný
neukojitelný
neúkojný
neumořitelný
neúprosný
neurologický
neurvalý
neustálý
neutuchající
neuvěřitelný
neužilý
nevábný
nevázaný
nevděčnický
nevěrecký
nevěrnický
nevěřícný
nevídaný
nevidomý
neviňoučký
neviňounký
nevolnický
nevolný
nevraživý
nevrlý
nevycválaný
nevyčerpatelný
nevyhnutelný
nevyhnutný
nevykořenitelný
nevývratný
nevyzpytatelný
nezadatelný
nezadržitelný
nezahladitelný
nezapomenutelný
nezastavitelný
nezbadatelný
nezbednický
nezbedný
nezbytný
nezdolný
nezdvořácký
nezkrotitelný
nezkrotný
nezlomný
nezmarný
nezmaří
nezměrný
neznabožský
nezničitelný
nezpodobitelný
nezřízený
nezúčastněný
nezvěstný
nezvratitelný
nezvratný
nezvyklý
nežitelný

Adverbia

neblaze
nebývale
nečekaně
nedbale
nedělně
nedílně
nedobytně
nedocenitelně
nedočkavě
nedochůdně
nedokrevně
nedomrle
nedoslýchavě
nedostižně
nedotknutě
nedozírně
nedůtklivě
neduživě
neforemně
nehlasně
nehnutě
nehodově
nehorázně
nehostinně
nehybně
nechutně
nechvalně
nejapně
nekale
nekalosoutěžně
neklamně
nelíčeně
nelítostně
neměnně
nemístně
nemluvně
nemocensky
nemocně
nemocničně
nemohoucně
nemotorně
nenadále
nenasytně
nenávistně
nenávratně
nenechavě
nenuceně
neoblomně
neocenitelně
neodbytně
neodlučně
neodmyslitelně
neodolatelně
neodvratně
neohrabaně
neohroženě
neochvějně
neomaleně
neomylně
neopominutelně
neostyšně
neotesaně
neotřele
neotřesitelně
nepamětně
nepatrně
nepochybně
nepokrytě
nepopiratelně
neposedně
neposkvrněně
nepozorovaně
neprodleně
neprůstřelně
nepřeberně
nepřeklenutelně
nepřekročitelně
nepřerušitelně
nepřetržitě
nepříležitě
nepřítomně
nerezově
nerezovsky
nerostně
nerozborně
nerozlučně
nerušeně
neřestně
nesčetně
neskonale
neskrývaně
neslýchaně
neslyšně
nesmazatelně
nesmírně
nesmiřitelně
nesmlouvavě
nesmyslně
nesporně
nespoutaně
nespoutatelně
nesrovnale
nestoudně
nestranně
nestvůrně
nestydatě
neškodně
netečně
netknutě
netušeně
netvorně
netýkavě
netýkavkovitě
neuhasitelně
neúchylně
neukojitelně
neúkojně
neumětelsky
neúprosně
neurvale
neustále
neústupně
neuvěřitelně
nevázaně
nevěrnicky
nevěřícně
nevídaně
nevidomě
nevinně
neviňoučce
nevolně
nevolnicky
nevolno
nevraživě
nevrle
nevybíravě
nevycválaně
nevyčerpatelně
nevyhnutelně
nevyhnutně
nevykořenitelně
nevývratně
nevyzpytatelně
nezačištěně
nezadatelně
nezadržitelně
nezahladitelně
nezapomenutelně
nezastavitelně
nezbadatelně
nezbedně
nezcizitelně
nezdolně
nezdvořácky
nezkrotitelně
nezkrotně
nezlomně
nezmarně
nezmarsky
nezměrně
neznabožsky
nezničitelně
nezrušitelně
nezúčastněně
nezvěstně
nezvratitelně
nezvratně
nezvykle


» Zpět na hlavní stránku Korpus SYN2020
» Všechny seznamy slov SYN2020
» Negace SYN2020