AplikaceAplikace
Nastavení

Korpus SYN2020: Negace

Lemmatizace negativních forem

Substantiva

Substantiva s negativní předponou ne- jsou lemmatizována včetně této předpony, v tagu na 11. pozici je A.

tvar sublemma lemma tag
nezávislost nezávislost nezávislost NNFS1-----A----

Adjektiva

Adjektiva s negativní předponou ne- jsou lemmatizována podle typu sémantického vztahu mezi negativní a pozitivní variantou.

1. Typ "nešťastný -- šťastný"

Negativní tvary adjektiv vyjadřující významově opak pozitivních tvarů jsou lematizovány bez negativní předpony, v tagu na 11. pozici je N

tvar sublemma lemma tag
nešťastný nešťastný šťastný AAMS1----1N----

2. Typ "nesporný -- sporný"

Negativní tvary adjektiv, jejichž význam se významně vzdálil od významu pozitivních tvarů, takže je obvykle nelze použít v tomtéž kontextu, jsou lemmatizovány včetně negativní předpony. Příklad: „To je nesporná/*sporná výhoda projektu“. V tagu na 11. pozici je A. Pozitivní tvary se lemmatizují zvlášť.

tvar sublemma lemma tag
nesporný nesporný nesporný AAMS1----1A----

3. Typ "nevyzpytatelný -- vyzpytatelný"

Negativní tvary adjektiv jsou v jazyce významově primární, mají významně vyšší frekvenci než tvary pozitivní. Pozitivního tvaru se užívá druhotně, zejména ve významu negace nebo popření významu tvaru negativního („Nahlíží do těžko/málo/obtížně/nikoli vyzpytatelných hlubin lidské duše.“)
Tato adjektiva jsou lemmatizována včetně negativní předpony. Na 11. pozici tagu je A.

tvar sublemma lemma tag
nevyzpytatelný nevyzpytatelný nevyzpytatelný AAMS1----1A----

4. Typ "neustálý"

Negativní tvary adjektiv nemají v jazyce svůj pozitivní protějšek, popř. je tento protějšek výrazně zastaralý nebo jde o příležitostně utvořený novotvar. Tato adjektiva jsou lemmatizována včetně negativní předpony. Na 11. pozici tagu je A.

tvar sublemma lemma tag
neustálý neustálý neustálý AAMS1----1A----

V případě, že existuje homonymie negativního tvaru mezi skupinou 1. a některou z ostatních skupin (např. u slova „nemohoucí“), lemmatizace konkrétního výskytu v textu je určena desambiguačními procedurami.

spojení tvar sublemma lemma tag
nemohoucí člověk nemohoucí nemohoucí nemohoucí AAMS1----1A----
člověk nemohoucí se pohnout nemohoucí nemohoucí mohoucí AAMS1----1N----

Seznam adjektiv lemmatizovaných s předponou ne- najdete v sekci adjektiva.

Slovesa

Slovesa s negativní předponou ne- jsou vždy lemmatizována bez této předpony. V tagu na 11. pozici je N.
Příklad: nekřičel: křičet VpMS----R-NAI---

Adverbia

Adverbia s negativní předponou ne- jsou lemmatizována podle typu sémantického vztahu mezi negativní a pozitivní variantou, podobně jako je tomu u adjektiv.

1. Typ "nepřátelsky -- přátelsky"

Negativní tvary adverbií vyjadřující významově opak pozitivních tvarů jsou lematizovány bez negativní předpony, v tagu na 11. pozici je N.

tvar sublemma lemma tag
nepřátelsky nepřátelsky přátelsky Dg-------1N----

2. Typ "nevybíravě -- vybíravě"

Negativní tvary adverbií, jejichž význam se významně vzdálil od významu pozitivních tvarů, takže je obvykle nelze použít v tomtéž kontextu, jsou lemmatizovány včetně negativní předpony. Na 11. pozici tagu je A.

tvar sublemma lemma tag
nevybíravě nevybíravě nevybíravě Dg-------1A----

3. Typ "nestranně"

Negativní tvary adverbií nemají v jazyce svůj pozitivní protějšek. Tato adverbia jsou lemmatizována včetně negativní předpony. Na 11. pozici tagu je A.

tvar sublemma lemma tag
nestranně nestranně nestranně Dg-------1A----

Seznam adverbií lemmatizovaných s předponou ne- najdete v sekci adverbia.


» Zpět na hlavní stránku Korpus SYN2020
» Lemmatizace SYN2020