AplikaceAplikace
Nastavení

Sublemmata reprezentující jmenné tvary adjektiv

Sublemmata ve tvaru maskulina

lemma sublemma
bezduchý bezduch
bezmocný bezmocen
bezpečný bezpečen
bledý bled
blízký blízek
bohatý bohat
bosý bos
čistý čist
daleký dalek
dlužný dlužen
dychtivý dychtiv
hladový hladov
hodný hoden
hotový hotov
hrdý hrd
chudý chud
churavý churav
jaktěživ jaktěživ
jakživ jakživ
jistý jist
klidný kliden
lačný lačen
laskavý laskav
milerád milerád
milostivý milostiv
mladý mlád
mocný mocen
mrtvý mrtev
mrzutý mrzut
náchylný náchylen
nápomocný nápomocen
nemocný nemocen
netknutý netknut
odpovědný odpověden
ochotný ochoten
opatrný opatrn
osamocený osamocen
otřesený otřesen
pamětlivý pamětliv
pečlivý pečliv
pevný peven
pilný pilen
platný platen
plný pln
podobný podoben
polomrtvý polomrtev
polozadušený polozadušen
polozapomenutý polozapomenut
poplatný poplaten
poslušný poslušen
povděčný povděčen
povědomý povědom
povinný povinen
povinovaný povinován
práceschopný práceschopen
pravděpodobný pravděpodoben
pravdivý pravdiv
prázdný prázden
prospěšný prospěšen
prostý prost
předaleký předalek
přesmutný přesmuten
přešťastný přešťasten
příbuzný příbuzen
příslušný příslušen
přístupný přístupen
přítomný přítomen
přívětivý přívětiv
příznivý přízniv
pyšný pyšen
rád rád
radostný radosten
rovný roven
rozevlátý rozevlát
rozpačitý rozpačit
roztržitý roztržit
samotný samoten
schopný schopen
silný silen
slabý sláb
slepý slep
smutný smuten
spjatý spjat
spokojený spokojen
spoluvinný spoluvinen
sporný sporen
spravedlivý spravedliv
starý stár
stížený stížen
střízlivý střízliv
svobodný svoboden
svolný svolen
sytý syt
šílený šílen
šťastný šťasten
tesklivý teskliv
trpělivý trpěliv
truchlivý truchliv
tvrdý tvrd
účastný účasten
uvozený uvozen
vděčný vděčen
vědomý vědom
věrný věren
veselý vesel
vhodný vhoden
vinný vinen
všudypřítomný všudypřítomen
vtkaný vtkán
vyspaný vyspán
vyšetřený vyšetřen
zádumčivý zádumčiv
zdravý zdráv
zkroušený zkroušen
známý znám
zodpovědný zodpověden
zvědavý zvědav
žádostivý žádostiv
žárlivý žárliv
ženatý ženat
živý živ
žíznivý žízniv

Sublemmata ve tvaru feminina

lemma sublemma
bezstarostný bezstarostna
bolestný bolestna
cudný cudna
činný činna
dělitelný dělitelna
divný divna
dosažitelný dosažitelna
dostupný dostupna
důležitý důležita
důstojný důstojna
hrozný hrozna
jednotný jednotna
lhostejný lhostejna
marný marna
možný možna
myslitelný myslitelna
nápadný nápadna
nejasný nejasna
nepochybný nepochybna
nesporný nesporna
nezbytný nezbytna
nicotný nicotna
nutný nutna
obtížný obtížna
odjetý odjeta
omluvitelný omluvitelna
ošklivý oškliva
patrný patrna
podivný podivna
pohodlný pohodlna
pohotový pohotova
pochopitelný pochopitelna
pochybný pochybna
pomocný pomocna
potřebný potřebna
použitelný použitelna
povolný povolna
příhodný příhodna
přípustný přípustna
přirozený přirozena
rozdílný rozdílna
rozhodný rozhodna
rozumný rozumna
různý různa
samozřejmý samozřejma
slučitelný slučitelna
slušný slušna
splatný splatna
společný společna
spoluodpovědný spoluodpovědna
spoluzodpovědný spoluzodpovědna
správný správna
srovnatelný srovnatelna
statečný statečna
strašný strašna
svatý svata
těhotný těhotna
totožný totožna
trapný trapna
účelný účelna
uvěřitelný uvěřitelna
volný volna
výhodný výhodna
vysvětlitelný vysvětlitelna
zajímavý zajímava
zbytečný zbytečna
zjevný zjevna
zkušený zkušena
zřejmý zřejma
zřetelný zřetelna
žádoucný žádoucna

Zvláštní lemmatizace ustrnulých jmenných tvarů po předložkách

Jmenné tvary v akuzativu

Následující jmenné tvary dostávají po předložkách na, v, za značku ACNS4-----A----.

lemma sublemma
béžovo béžovo
bílo bílo
bleděmodro bleděmodro
blonďato blonďato
boso boso
bronzovo bronzovo
černo černo
černobílo černobílo
červeno červeno
červenobílo červenobílo
červenohnědo červenohnědo
čisto čisto
divoko divoko
drobno drobno
droboučko droboučko
drobounko drobounko
drsno drsno
drzo drzo
duhovo duhovo
fialovo fialovo
hladko hladko
hlasito hlasito
hnědo hnědo
holo holo
hranato hranato
hrubo hrubo
husto husto
jasno jasno
jemno jemno
jisto jisto
kolmo kolmo
koso koso
kratičko kratičko
krátko krátko
kraťoučko kraťoučko
křiklavo křiklavo
křivo křivo
kulato kulato
kyselo kyselo
lačno lačno
lehko lehko
levno levno
levo levo
ležato ležato
měkko měkko
mělko mělko
mírno mírno
modrobílo modrobílo
modrožluto modrožluto
nahato nahato
neurčito neurčito
novo novo
oranžovo oranžovo
ostro ostro
pevno pevno
pilno pilno
placato placato
platinovo platinovo
plešato plešato
plocho plocho
pravo pravo
prosto prosto
prudko prudko
příjemno příjemno
rezato rezato
rezavo rezavo
rovno rovno
rudo rudo
různo různo
růžovo růžovo
rychlo rychlo
silno silno
sladko sladko
sladkokyselo sladkokyselo
slano slano
slepo slepo
soukromo soukromo
stálo stálo
stejno stejno
stojato stojato
strakato strakato
střapato střapato
stříbrno stříbrno
studeno studeno
surovo surovo
svislo svislo
syrovo syrovo
šedivo šedivo
šedo šedo
šikmo šikmo
široko široko
špičato špičato
tajno tajno
tenko tenko
tenoučko tenoučko
tenounko tenounko
těsno těsno
tmavo tmavo
tmavohnědo tmavohnědo
tmavomodro tmavomodro
tupo tupo
tvrdo tvrdo
tyrkysovo tyrkysovo
určito určito
úzko úzko
vážno vážno
veselo veselo
vhodno vhodno
zeleno zeleno
zlatohnědo zlatohnědo
zrzavo zrzavo
živo živo
žluto žluto

Jmenné tvary v genitivu

Následující jmenné tvary dostávají po předložkách do, od, z, za, ze značku ACNS2-----A----.

lemma sublemma
azurova azurova
běla běla
bělava bělava
béžova béžova
bíla bíla
blba blba
bleděmodra bleděmodra
blízka blízka
blýskava blýskava
bronzova bronzova
broskvova broskvova
brunátna brunátna
citronova citronova
černa černa
černobíla černobíla
černohněda černohněda
čerstva čerstva
červena červena
červenobíla červenobíla
červenofialova červenofialova
červenohněda červenohněda
čista čista
čokoládova čokoládova
daleka daleka
dávna dávna
divoka divoka
drsna drsna
duhova duhova
fialkova fialkova
fialova fialova
hladka hladka
hluboka hluboka
hlucha hlucha
hněda hněda
hnědočervena hnědočervena
hořka hořka
hranata hranata
hruba hruba
husta husta
chladna chladna
jantarova jantarova
jazzova jazzova
jemna jemna
kakaova kakaova
karamelova karamelova
karmínova karmínova
kolma kolma
kouřova kouřova
krátka krátka
krémova krémova
krvava krvava
křehka křehka
křupava křupava
kulata kulata
kysela kysela
ledova ledova
lehka lehka
leva leva
mahagonova mahagonova
mala mala
malička malička
malinka malinka
měděna měděna
medova medova
měkka měkka
měkoučka měkoučka
meruňkova meruňkova
minula minula
mlada mlada
modra modra
modrava modrava
modro modro
modrobíla modrobíla
modrofialova modrofialova
modrozelena modrozelena
mrtva mrtva
naha naha
nachova nachova
nenávratna nenávratna
nízka nízka
obla obla
okrova okrova
olivova olivova
oranžova oranžova
ořechova ořechova
ostra ostra
páliva páliva
pastelova pastelova
pevna pevna
pískova pískova
platinova platinova
plna plna
podrobna podrobna
pohádkova pohádkova
polonaha polonaha
polosucha polosucha
pomala pomala
pomerančova pomerančova
popelava popelava
pradávna pradávna
prava prava
prázdna prázdna
prosta prosta
průhledna průhledna
průsvitna průsvitna
prvu prvu
příjemna příjemna
půlkulata půlkulata
purpurova purpurova
rezava rezava
rovna rovna
ruda ruda
rudohněda rudohněda
různa různa
růžova růžova
rychla rychla
sametova sametova
skleněna skleněna
sklovita sklovita
skutečna skutečna
sladka sladka
sladkokysela sladkokysela
slepa slepa
slunečna slunečna
sněda sněda
současna současna
soukroma soukroma
stara stara
starodávna starodávna
strašidelna strašidelna
stříbrna stříbrna
střízliva střízliva
studena studena
světlehněda světlehněda
svobodna svobodna
syrova syrova
syta syta
šarlatova šarlatova
šeda šeda
šediva šediva
šedohněda šedohněda
šedomodra šedomodra
šedozelena šedozelena
široka široka
špičata špičata
šťavnata šťavnata
tenka tenka
těžka těžka
tmava tmava
tmavočervena tmavočervena
tmavohněda tmavohněda
tmavomodra tmavomodra
tuha tuha
tvrda tvrda
tyrkysova tyrkysova
úplna úplna
vážna vážna
vdana vdana
věčna věčna
vesela vesela
vínova vínova
vlažna vlažna
vodorovna vodorovna
voňava voňava
vrchovata vrchovata
vysoka vysoka
zelena zelena
zelenkava zelenkava
zelenomodra zelenomodra
zelenožluta zelenožluta
zlatava zlatava
zlatohněda zlatohněda
zlatožluta zlatožluta
zrcadlova zrcadlova
zrzava zrzava
ztracena ztracena
žhava žhava
živa živa
žluta žluta
žlutava žlutava
žlutohněda žlutohněda
žlutooranžova žlutooranžova
žlutozelena žlutozelena

Jmenný tvar v dativu

Následující jmenný tvar má po předložce k značku ACNS3-----A----.

lemma sublemma
stáru stáru

Jmenné tvary v lokativu

Následující jmenné tvary dostávají po předložkách po, na, v, ve značku ACNS6-----A----.

lemma sublemma
abchazsku abchazsku
advokátsku advokátsku
afghánsku afghánsku
africku africku
albánsku albánsku
alpsku alpsku
alsasku alsasku
amatérsku amatérsku
americku americku
amerikánsku amerikánsku
anarchisticku anarchisticku
andalusku andalusku
andělsku andělsku
anglicku anglicku
anglosasku anglosasku
anticku anticku
arabsku arabsku
argentinsku argentinsku
arménsku arménsku
asijsku asijsku
aténsku aténsku
australsku australsku
babišovsku babišovsku
balkánsku balkánsku
baptistovsku baptistovsku
baskicku baskicku
baťovsku baťovsku
bavorsku bavorsku
belgicku belgicku
bělošsku bělošsku
benátsku benátsku
bengálsku bengálsku
berbersku berbersku
berlínsku berlínsku
bernsku bernsku
biblicku biblicku
bílu bílu
blízku blízku
boleslavsku boleslavsku
boloňsku boloňsku
bolševicku bolševicku
bondovsku bondovsku
bosensku bosensku
botanicku botanicku
boxersku boxersku
bratrsku bratrsku
brazilsku brazilsku
brechtovsku brechtovsku
bretaňsku bretaňsku
bretonovsku bretonovsku
britsku britsku
brněnsku brněnsku
bruselsku bruselsku
brzku brzku
buddhisticku buddhisticku
budějovicku budějovicku
bulharsku bulharsku
burešovsku burešovsku
burgundsku burgundsku
bushovsku bushovsku
carsku carsku
cikánsku cikánsku
cimrmanovsku cimrmanovsku
císařsku císařsku
cizácku cizácku
čapkovsku čapkovsku
čarodějnicku čarodějnicku
čečensku čečensku
černošsku černošsku
černu černu
čertovsku čertovsku
červenu červenu
československu československu
česku česku
čínsku čínsku
čunkovsku čunkovsku
ďábelsku ďábelsku
daleku daleku
dámsku dámsku
dánsku dánsku
dávnu dávnu
dělnicku dělnicku
demokraticku demokraticku
dětsku dětsku
dijonsku dijonsku
divadelnicku divadelnicku
dohlednu dohlednu
doktorsku doktorsku
domácku domácku
dospělácku dospělácku
důstojnicku důstojnicku
dylanovsku dylanovsku
egyptsku egyptsku
elfsku elfsku
eskymácku eskymácku
estébácku estébácku
estonsku estonsku
evropsku evropsku
farmářsku farmářsku
filipínsku filipínsku
finsku finsku
florentsku florentsku
francouzsku francouzsku
freudovsku freudovsku
galicijsku galicijsku
galsku galsku
gangstersku gangstersku
gentlemansku gentlemansku
gottwaldovsku gottwaldovsku
gruzínsku gruzínsku
gurmánsku gurmánsku
haličsku haličsku
hanácku hanácku
hasičsku hasičsku
haškovsku haškovsku
havajsku havajsku
havířsku havířsku
havlovsku havlovsku
házenkářsku házenkářsku
hegelovsku hegelovsku
herecku herecku
hispánsku hispánsku
holandsku holandsku
hollywoodsku hollywoodsku
horácku horácku
horňácku horňácku
hornicku hornicku
hospodsku hospodsku
hrabalovsku hrabalovsku
hradecku hradecku
husarsku husarsku
husitsku husitsku
hustu hustu
chalupářsku chalupářsku
chebsku chebsku
chilsku chilsku
chlapsku chlapsku
chodsku chodsku
chorvatsku chorvatsku
chrudimsku chrudimsku
churchillovsku churchillovsku
indiánsku indiánsku
indicku indicku
indonésku indonésku
inženýrsku inženýrsku
irácku irácku
íránsku íránsku
irsku irsku
islámsku islámsku
islandsku islandsku
italsku italsku
izraelsku izraelsku
jablonecku jablonecku
jadransku jadransku
jakešovsku jakešovsku
jamajsku jamajsku
jánošíkovsku jánošíkovsku
janovsku janovsku
japonsku japonsku
jičínsku jičínsku
jihlavsku jihlavsku
jihoamericku jihoamericku
jihočesku jihočesku
jihomoravsku jihomoravsku
jižansku jižansku
jogínsku jogínsku
jugoslávsku jugoslávsku
kafkovsku kafkovsku
kalifornsku kalifornsku
kalouskovsku kalouskovsku
kamarádsku kamarádsku
kambodžsku kambodžsku
kanadsku kanadsku
kapitalisticku kapitalisticku
kaplicku kaplicku
karibsku karibsku
karlovarsku karlovarsku
kašubsku kašubsku
katalánsku katalánsku
katolicku katolicku
kavkazsku kavkazsku
kazašsku kazašsku
keltsku keltsku
kladensku kladensku
klaunsku klaunsku
klausovsku klausovsku
klukovsku klukovsku
kmotrovsku kmotrovsku
kněžsku kněžsku
kocourkovsku kocourkovsku
kolumbijsku kolumbijsku
komunisticku komunisticku
korejsku korejsku
korsicku korsicku
kovářsku kovářsku
kovbojsku kovbojsku
kozácku kozácku
královsku královsku
kramářsku kramářsku
krátku krátku
kreolsku kreolsku
krkonošsku krkonošsku
krnovsku krnovsku
krušnohorsku krušnohorsku
křesťansku křesťansku
kubánsku kubánsku
kunderovsku kunderovsku
kunovicku kunovicku
kupecku kupecku
kutilsku kutilsku
kyjevsku kyjevsku
labužnicku labužnicku
laicku laicku
latinskoamericku latinskoamericku
latinsku latinsku
lázeňsku lázeňsku
lehku lehku
lékárnicku lékárnicku
leninsku leninsku
lesnicku lesnicku
libanonsku libanonsku
liberecku liberecku
lidovecku lidovecku
lidsku lidsku
lisabonsku lisabonsku
litevsku litevsku
londýnsku londýnsku
lotyšsku lotyšsku
loupežnicku loupežnicku
lovecku lovecku
lyžařsku lyžařsku
mackovsku mackovsku
maďarsku maďarsku
madridsku madridsku
mafiánsku mafiánsku
máchovsku máchovsku
malajsku malajsku
malu malu
manažersku manažersku
marocku marocku
marxisticku marxisticku
masarykovsku masarykovsku
mateřsku mateřsku
mečiarovsku mečiarovsku
měkku měkku
mělnicku mělnicku
městsku městsku
mexicku mexicku
milánsku milánsku
ministersku ministersku
minulu minulu
mlynářsku mlynářsku
mnichovsku mnichovsku
mnišsku mnišsku
modru modru
mongolsku mongolsku
moravsku moravsku
moskevsku moskevsku
motorkářsku motorkářsku
muslimsku muslimsku
mušketýrsku mušketýrsku
muzikantsku muzikantsku
mužicku mužicku
mužsku mužsku
myslivecku myslivecku
nacisticku nacisticku
námořnicku námořnicku
neapolsku neapolsku
německu německu
nenávratnu nenávratnu
nepálsku nepálsku
nerudovsku nerudovsku
newyorsku newyorsku
nizozemsku nizozemsku
norsku norsku
novácku novácku
novinářsku novinářsku
novočesku novočesku
novohradsku novohradsku
novu novu
občansku občansku
obchodnicku obchodnicku
odborářsku odborářsku
ochotnicku ochotnicku
olomoucku olomoucku
orientálsku orientálsku
orwellovsku orwellovsku
ostravsku ostravsku
otcovsku otcovsku
pákistánsku pákistánsku
panenkovsku panenkovsku
pansku pansku
pánsku pánsku
papuánsku papuánsku
pardubicku pardubicku
parmsku parmsku
paroubkovsku paroubkovsku
partyzánsku partyzánsku
pařížsku pařížsku
pastýřsku pastýřsku
pekařsku pekařsku
pekingsku pekingsku
peruánsku peruánsku
petrohradsku petrohradsku
pionýrsku pionýrsku
pirátsku pirátsku
pivovarsku pivovarsku
plzeňsku plzeňsku
pohansku pohansku
policajtsku policajtsku
politicku politicku
polsku polsku
portugalsku portugalsku
pradávnu pradávnu
právnicku právnicku
pražsku pražsku
premiérsku premiérsku
prezidentsku prezidentsku
profesorsku profesorsku
prostu prostu
protestantsku protestantsku
provensálsku provensálsku
přátelsku přátelsku
přerovsku přerovsku
přítomnu přítomnu
putinovsku putinovsku
pytlácku pytlácku
rakousku rakousku
republikánsku republikánsku
rockersku rockersku
románsku románsku
romsku romsku
rumunsku rumunsku
rusku rusku
různu různu
rybářsku rybářsku
rytířsku rytířsku
řecku řecku
řeznicku řeznicku
římsku římsku
samurajsku samurajsku
savojsku savojsku
sečuánsku sečuánsku
sedlácku sedlácku
selsku selsku
semaforsku semaforsku
severočesku severočesku
severokorejsku severokorejsku
seversku seversku
shakespearovsku shakespearovsku
sicilsku sicilsku
singapursku singapursku
skandinávsku skandinávsku
skautsku skautsku
skotsku skotsku
skutečnu skutečnu
slepu slepu
slezsku slezsku
slovácku slovácku
slovansku slovansku
slovensku slovensku
socialisticku socialisticku
sociálnědemokraticku sociálnědemokraticku
sokolsku sokolsku
současnu současnu
soudružsku soudružsku
sousedsku sousedsku
sovětsku sovětsku
spartánsku spartánsku
sparťansku sparťansku
srbsku srbsku
stalinsku stalinsku
staročesku staročesku
starodávnu starodávnu
staropražsku staropražsku
starosvětsku starosvětsku
staru staru
stranicku stranicku
strážnicku strážnicku
středoevropsku středoevropsku
středomořsku středomořsku
studentsku studentsku
studenu studenu
svazácku svazácku
světácku světácku
světsku světsku
syrsku syrsku
šlechticku šlechticku
španělsku španělsku
špidlovsku špidlovsku
štýrsku štýrsku
šumavsku šumavsku
šumvaldsku šumvaldsku
švédsku švédsku
švejkovsku švejkovsku
švýcarsku švýcarsku
tábornicku tábornicku
táborsku táborsku
tarantinovsku tarantinovsku
tatarsku tatarsku
teplicku teplicku
texasku texasku
thajsku thajsku
tibetsku tibetsku
topolánkovsku topolánkovsku
toskánsku toskánsku
továrnicku továrnicku
trampsku trampsku
trumpovsku trumpovsku
třebíčsku třebíčsku
třeboňsku třeboňsku
tunisku tunisku
turecku turecku
turisticku turisticku
tuzemsku tuzemsku
tyrolsku tyrolsku
učitelsku učitelsku
uhersku uhersku
uhlířsku uhlířsku
ukrajinsku ukrajinsku
upírsku upírsku
úřednicku úřednicku
ústecku ústecku
valašsku valašsku
varšavsku varšavsku
vědecku vědecku
vegansku vegansku
vegetariánsku vegetariánsku
venezuelsku venezuelsku
venkovsku venkovsku
vesnicku vesnicku
vězeňsku vězeňsku
vídeňsku vídeňsku
vietnamsku vietnamsku
vinařsku vinařsku
vlámsku vlámsku
vlašsku vlašsku
vodácku vodácku
vodňansku vodňansku
vodnicku vodnicku
vojácku vojácku
vojensku vojensku
vsetínsku vsetínsku
werichovsku werichovsku
zahradnicku zahradnicku
zámecku zámecku
západočesku západočesku
závodnicku závodnicku
zbojnicku zbojnicku
zednicku zednicku
zemanovsku zemanovsku
zemědělsku zemědělsku
zlínsku zlínsku
zlodějsku zlodějsku
znojemsku znojemsku
ženevsku ženevsku
žensku žensku
židovsku židovsku
živnostensku živnostensku
živu živu
žižkovsku žižkovsku


» Zpět na hlavní stránku Korpus SYN2020
» Všechny seznamy slov SYN2020
» Lemmatizace SYN2020
» Značkování SYN2020