Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
cnk:oddil_statistiky_ke_korpusu_schola2010 [2014/03/26 12:32]
Jan Kocek vytvořeno
cnk:oddil_statistiky_ke_korpusu_schola2010 [2014/03/26 16:47] (aktuální)
Jan Kocek
Řádek 8: Řádek 8:
 |**Průměrný počet slov na 1 sondu**| ​ 3 886| |**Průměrný počet slov na 1 sondu**| ​ 3 886|
  
-|**Rok pořízení sondy**|**Počet sond**|**Počet slov**|+| **Rok pořízení sondy** | **Počet sond** | **Počet slov**|
 |2005| ​ 22|  91 842| |2005| ​ 22|  91 842|
 |2006| ​ 99|  397 367| |2006| ​ 99|  397 367|
 |2007| ​ 22|  91 126| |2007| ​ 22|  91 126|
 |2008| ​ 61|  212 429| |2008| ​ 61|  212 429|
-|**Region**| ​ **Počet sond**| ​ **Počet slov**|+| **Region** |  **Počet sond** |  **Počet slov**|
 |Čechy| ​ 147|  576 301| |Čechy| ​ 147|  576 301|
 |Morava| ​ 57|  216 463| |Morava| ​ 57|  216 463|
Řádek 65: Řádek 65:
 |<fc #​FF0000>​4. roč</​fc>​| ​ <fc #​FF0000>​15</​fc>​\\ |  <fc #​FF0000>​17</​fc>​| |<fc #​FF0000>​4. roč</​fc>​| ​ <fc #​FF0000>​15</​fc>​\\ |  <fc #​FF0000>​17</​fc>​|
 |**Pozn.:** <fc #​FF0000>​Červeně</​fc>​ jsou označeny třídy/ ročníky, kam byly zařazeny také odpovídající třídy/​ročníky víceletých gymnázií.||| |**Pozn.:** <fc #​FF0000>​Červeně</​fc>​ jsou označeny třídy/ ročníky, kam byly zařazeny také odpovídající třídy/​ročníky víceletých gymnázií.|||
 +
 +==== Informace o vyučovacích předmětech ====
 +
 +|**Skupiny vyučovacích předmětů**| ​ **Počet sond**| ​ **Počet slov**|
 +|<fc #​0000FF>​A český jazyk a literatura</​fc>​| ​ <fc #​0000FF>​60</​fc>​| ​ <fc #​0000FF>​249 074</​fc>​|
 +|<fc #​0000FF>​B matematický a přírodovědný blok</​fc>​| ​ <fc #​0000FF>​62</​fc>​| ​ <fc #​0000FF>​238 342</​fc>​|
 +|<fc #​0000FF>​C společenskovědní a výchovný blok</​fc>​| ​ <fc #​0000FF>​45</​fc>​| ​ <fc #​0000FF>​154 357</​fc>​|
 +|<fc #​0000FF>​D informační,​ technický a profesní blok</​fc>​| ​ <fc #​0000FF>​37</​fc>​| ​ <fc #​0000FF>​150 991</​fc>​|
 +|**Český jazyk a literatura**| ​ **Počet sond**| ​ **Počet slov**|
 +|převážně literární hodina| ​ 37|  153 496|
 +|převážně jazyková hodina| ​ 16|  57 127|
 +|převážně slohově-komunikační hodina| ​ 7|  38 451|
 +|**Pozn.:** <fc #​0000FF>​Modře</​fc>​ jsou označeny hodnoty odpovídající skupinám vyučovacích předmětů,​ protože korpus Schola2010 je vyvažován především vzhledem ke skupinám vyučovacích předmětů.|||
 +
 +==== Informace o vyučovacích hodinách ====
 +
 +|**Vyučovací hodina (podle délky)**| ​ **Počet sond**|
 +|standardní (cca 45 min)|  202|
 +|dvouhodinovka (cca 90 min)|  2|
 +|**Typ vyučovací hodiny (didakticky)**| ​ **Počet sond**|
 +|klasická| ​ 161|
 +|jiná| ​ 43|
 +|**Typ vyučovací hodiny (podle funkce)**| ​ **Počet sond**|
 +|převážně výkladová| ​ 77|
 +|procvičovací| ​ 31|
 +|opakovací| ​ 5|
 +|prověřovací| ​ 2|
 +|smíšená| ​ 67|
 +|jiná| ​ 22|
 +
 +\\ Statistiky k tomuto oddílu jsou v plném rozsahu **{{:​cnk:​schola10-stat-sonda.pdf|zde}}**.\\
 +
 +===== II. MLUVČÍ =====
 +
 +==== Obecné údaje o mluvčích ====
 +
 +|**Celkový počet slov**|**<​fc #​FF0000>​792 764</​fc>​** ​ ||
 +|**Pozn.:** Do celkového počtu slov jsou kromě jedinečných mluvčích zařazeny také současně mluvící mluvčí, třída v roli mluvčího a médium v roli mluvčího, proto je tato hodnota označena <fc #​FF0000>​červeně</​fc>​.|||
 +|\\ |  **Počet jedinečných mluvčích**| ​ **Počet slov**|
 +|**Celkový počet osob**| ​ 2 410|  789 141|
 +|muži| ​ 1 353|  413 632|
 +|ženy| ​ 1 057|  375 509|
 +|**Typ mluvčích - osoby**\\ |  **Počet jedinečných mluvčích**| ​ **Počet slov**|
 +|učitelé| ​ 47|  620 692|
 +|žáci| ​ 2 343|  167 492|
 +|cizí dospělé osoby| ​ 16|  916|
 +|cizí žáci| ​ 4|  41|
 +|**Pozn.:** Do položky počet slov nejsou započítány současně mluvící mluvčí.|||
 +|\\ |**Počet případů**||
 +|**Současně mluvící mluvčí**|****1246||
 +|**Pozn.:** Do položky současně mluvící mluvčí jsou zahrnuty současně mluvící osoby a případy, kdy mluví najednou osoba a třída v roli mluvčího.\\ |||
 +
 +==== Nahrávající osoba (učitel) ====
 +
 +|\\ |  **Počet jedinečných\\ mluvčích**| ​ **Počet sond**| ​ **Počet slov**|
 +|**Celkový počet nahrávajících učitelů**| ​ 47\\ |  204|  620 692|
 +|muži| ​ 20\\ |  98|  323 376|
 +|ženy| ​ 27\\ |  106|  297 316|
 +|**Věk**| ​ **Počet jedinečných\\ mluvčích**| ​ **Počet sond**| ​ **Počet slov**|
 +|I (do 35 let)|  26\\ |  126|  386 209|
 +|V (nad 35 let)|  21\\ |  78|  234 483|
 +
 +==== Cizí dospělá osoba ====
 +
 +|\\ |  **Počet jedinečných\\ mluvčích**| ​ **Počet sond**| ​ **Počet slov**|
 +|**Celkový počet nahrávajících učitelů**| ​ 16|  16|  916|
 +|muži| ​ 5|  5|  154|
 +|ženy| ​ 11|  11|  762|
 +|**Věk**| ​ **Počet jedinečných\\ mluvčích**| ​ **Počet sond**| ​ **Počet slov**|
 +|I (do 35 let)|  6|  6|  120|
 +|V (nad 35 let)|  10|  10|  796|
 +
 +==== Žák/​student (i cizí žák) ====
 +
 +|****| ​ **Počet jedinečných\\ mluvčích******| ​ **Počet záznamů\\ ze sond**| ​ **Počet slov**|
 +|**Celkový počet žáků** ​ |  2 347\\ |  2 710|  167 533\\ <fc #​FF0000>​167 790</​fc>​|
 +|muži| ​ 1 328|  1 532|  90 102|
 +|ženy| ​ 1 019|  1 178|  77 431|
 +|**Věk žáka** ​ |  **Počet jedinečných\\ mluvčích**| ​ **Počet záznamů\\ ze sond**| ​ **Počet slov**|
 +|do 11 let|  -\\ |  428|  22 119|
 +|12 - 15 let|  -\\ |  1 091|  60 438|
 +|nad 15 let|  -\\ |  1 191|  84 976|
 +|**Pozn.:** Do položky počet slov u celkového počtu žáků jsme zaznamenali dvě hodnoty: 167 533 (bez současně mluvících žáků) a 167 790 (i se současně mluvícími žáky) -- druhá hodnota je proto označena <fc #​FF0000>​červeně</​fc>​.||||
 +
 +==== Ostatní mluvčí ====
 +
 +|**Třída v roli mluvčího**| ​ **Počet záznamů\\ ze sond**| ​ **Počet slov**|
 +|Celkový počet případů| ​ 123|  <fc #​FF0000>​2 281</​fc>​|
 +|**Médium v roli mluvčího**| ​ **Počet záznamů\\ ze sond**| ​ **Počet slov**|
 +|Celkový počet případů| ​ 2|  1 020|
 +|**Pozn.:** Do položky počet slov jsou u třídy nacházející se v roli mluvčího zahrnuty i současně mluvící mluvčí (např. učitel), proto je tato hodnota označena <fc #​FF0000>​červeně</​fc>​.|||
 +
 +\\ Statistiky k tomuto oddílu jsou v plném rozsahu **{{:​cnk:​schola10-stat-mluvci.pdf|zde}}**.\\