AplikaceAplikace
Nastavení

Statistiky ke korpusu SCHOLA2010 (výběrově)

I. SONDA

Celkový počet sond 204
Celková délka zvukových záznamů 143 h 25 min
Celkový počet slov 792 764
Průměrný počet slov na 1 sondu 3 886
Rok pořízení sondy Počet sond Počet slov
2005 22 91 842
2006 99 397 367
2007 22 91 126
2008 61 212 429
Region Počet sond Počet slov
Čechy 147 576 301
Morava 57 216 463
Slezsko 0 0
Nářeční oblast Počet sond Počet slov
středočeská 131 509 590
severovýchodočeská 0 0
jihozápadočeská 7 24 190
česko-moravská 0 0
pohraničí české 9 42 521
pohraničí moravské 0 0
středomoravská 0 0
východomoravská 57 216 463
slezská 0 0

Informace o školách

Celkový počet zařazených škol
27
Typ školy podle instituce Počet škol Počet sond Počet slov
základní školy 13 79
277 877
střední školy celkem 14
125 (i víceletá G) 514 887
gymnázia 8
68 (i víceletá G) 282 950
střední odborné školy 6
57 231 937
Víceleté gymnázium podle délky studia - celkem 7 52 205 161
šestileté 3 27 117 555
osmileté 5 25 87 606
Typ školy podle zřizovatele Početškol Počet sond Počet slov
státní škola 21 148 583 226
soukromá škola 5
45 177 948
církevní škola 1 11 31 590
Pozn.: V položce gymnázia jsou zařazena čtyřletá i víceletá gymnázia; na jedné ze škol byly pořízeny sondy jak ze čtyřletého, tak z víceletého studijního programu. Na jednom víceletém gymnáziu byly pořízeny sondy jak ze šestiletého, tak z osmiletého studijního programu - viz hodnoty označené červeně.

Informace o třídách / ročnících

Celkový počet tříd/skupin
115
Třída ZŠ Počet tříd Počet sond
1. tř. 3
8
1. 2. tř. 1 3
2. tř 2 8
3. tř 3 6
4. tř - -
5. tř. 4 6
6. tř 6
16
7. tř 6 9
8. tř 12
24
9. tř 10
15
Ročník SŠ, G, víceletého G Počet tříd/ročníků Počet sond
1. roč 19
27
2. roč 20
33
3. roč 19
32
4. roč 15
17
Pozn.: Červeně jsou označeny třídy/ ročníky, kam byly zařazeny také odpovídající třídy/ročníky víceletých gymnázií.

Informace o vyučovacích předmětech

Skupiny vyučovacích předmětů Počet sond Počet slov
A český jazyk a literatura 60 249 074
B matematický a přírodovědný blok 62 238 342
C společenskovědní a výchovný blok 45 154 357
D informační, technický a profesní blok 37 150 991
Český jazyk a literatura Počet sond Počet slov
převážně literární hodina 37 153 496
převážně jazyková hodina 16 57 127
převážně slohově-komunikační hodina 7 38 451
Pozn.: Modře jsou označeny hodnoty odpovídající skupinám vyučovacích předmětů, protože korpus Schola2010 je vyvažován především vzhledem ke skupinám vyučovacích předmětů.

Informace o vyučovacích hodinách

Vyučovací hodina (podle délky) Počet sond
standardní (cca 45 min) 202
dvouhodinovka (cca 90 min) 2
Typ vyučovací hodiny (didakticky) Počet sond
klasická 161
jiná 43
Typ vyučovací hodiny (podle funkce) Počet sond
převážně výkladová 77
procvičovací 31
opakovací 5
prověřovací 2
smíšená 67
jiná 22


Statistiky k tomuto oddílu jsou v plném rozsahu zde.

II. MLUVČÍ

Obecné údaje o mluvčích

Celkový počet slov792 764
Pozn.: Do celkového počtu slov jsou kromě jedinečných mluvčích zařazeny také současně mluvící mluvčí, třída v roli mluvčího a médium v roli mluvčího, proto je tato hodnota označena červeně.

Počet jedinečných mluvčích Počet slov
Celkový počet osob 2 410 789 141
muži 1 353 413 632
ženy 1 057 375 509
Typ mluvčích - osoby
Počet jedinečných mluvčích Počet slov
učitelé 47 620 692
žáci 2 343 167 492
cizí dospělé osoby 16 916
cizí žáci 4 41
Pozn.: Do položky počet slov nejsou započítány současně mluvící mluvčí.

Počet případů
Současně mluvící mluvčí1246
Pozn.: Do položky současně mluvící mluvčí jsou zahrnuty současně mluvící osoby a případy, kdy mluví najednou osoba a třída v roli mluvčího.

Nahrávající osoba (učitel)


Počet jedinečných
mluvčích
Počet sond Počet slov
Celkový počet nahrávajících učitelů 47
204 620 692
muži 20
98 323 376
ženy 27
106 297 316
Věk Počet jedinečných
mluvčích
Počet sond Počet slov
I (do 35 let) 26
126 386 209
V (nad 35 let) 21
78 234 483

Cizí dospělá osoba


Počet jedinečných
mluvčích
Počet sond Počet slov
Celkový počet nahrávajících učitelů 16 16 916
muži 5 5 154
ženy 11 11 762
Věk Počet jedinečných
mluvčích
Počet sond Počet slov
I (do 35 let) 6 6 120
V (nad 35 let) 10 10 796

Žák/student (i cizí žák)

Počet jedinečných
mluvčích
Počet záznamů
ze sond
Počet slov
Celkový počet žáků 2 347
2 710 167 533
167 790
muži 1 328 1 532 90 102
ženy 1 019 1 178 77 431
Věk žáka Počet jedinečných
mluvčích
Počet záznamů
ze sond
Počet slov
do 11 let -
428 22 119
12 - 15 let -
1 091 60 438
nad 15 let -
1 191 84 976
Pozn.: Do položky počet slov u celkového počtu žáků jsme zaznamenali dvě hodnoty: 167 533 (bez současně mluvících žáků) a 167 790 (i se současně mluvícími žáky) – druhá hodnota je proto označena červeně.

Ostatní mluvčí

Třída v roli mluvčího Počet záznamů
ze sond
Počet slov
Celkový počet případů 123 2 281
Médium v roli mluvčího Počet záznamů
ze sond
Počet slov
Celkový počet případů 2 1 020
Pozn.: Do položky počet slov jsou u třídy nacházející se v roli mluvčího zahrnuty i současně mluvící mluvčí (např. učitel), proto je tato hodnota označena červeně.


Statistiky k tomuto oddílu jsou v plném rozsahu zde.