Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


Statistiky ke korpusu SCHOLA2010 (výběrově)

I. SONDA

Celkový počet sond 204
Celková délka zvukových záznamů 143 h 25 min
Celkový počet slov 792 764
Průměrný počet slov na 1 sondu 3 886
Rok pořízení sondyPočet sondPočet slov
2005 22 91 842
2006 99 397 367
2007 22 91 126
2008 61 212 429
Region Počet sond Počet slov
Čechy 147 576 301
Morava 57 216 463
Slezsko 0 0
Nářeční oblast Počet sond Počet slov
středočeská 131 509 590
severovýchodočeská 0 0
jihozápadočeská 7 24 190
česko-moravská 0 0
pohraničí české 9 42 521
pohraničí moravské 0 0
středomoravská 0 0
východomoravská 57 216 463
slezská 0 0

Informace o školách

Celkový počet zařazených škol
27
Typ školy podle instituce Počet škol Počet sond Počet slov
základní školy 13 79
277 877
střední školy celkem 14
125 (i víceletá G) 514 887
gymnázia 8
68 (i víceletá G) 282 950
střední odborné školy 6
57 231 937
Víceleté gymnázium podle délky studia - celkem 7 52 205 161
šestileté 3 27 117 555
osmileté 5 25 87 606
Typ školy podle zřizovatele Početškol Počet sond Počet slov
státní škola 21 148 583 226
soukromá škola 5
45 177 948
církevní škola 1 11 31 590
Pozn.: V položce gymnázia jsou zařazena čtyřletá i víceletá gymnázia; na jedné ze škol byly pořízeny sondy jak ze čtyřletého, tak z víceletého studijního programu. Na jednom víceletém gymnáziu byly pořízeny sondy jak ze šestiletého, tak z osmiletého studijního programu - viz hodnoty označené červeně.

Informace o třídách / ročnících

Celkový počet tříd/skupin
115
Třída ZŠ Počet tříd Počet sond
1. tř. 3
8
1. 2. tř. 1 3
2. tř 2 8
3. tř 3 6
4. tř - -
5. tř. 4 6
6. tř 6
16
7. tř 6 9
8. tř 12
24
9. tř 10
15
Ročník SŠ, G, víceletého G Počet tříd/ročníků Počet sond
1. roč 19
27
2. roč 20
33
3. roč 19
32
4. roč 15
17
Pozn.: Červeně jsou označeny třídy/ ročníky, kam byly zařazeny také odpovídající třídy/ročníky víceletých gymnázií.