AplikaceAplikace
Nastavení

OBC: The Old Bailey Corpus 2.0

Old Bailey Corpus je sociolingvisticky, pragmaticky a textově anotovaný korpus obsahující výběr z Proceedings of Old Bailey. Korpus se skládá z 637 textů zaznamenávajících soudní procesy, které se konaly v letech 1720 až 1913 v Old Bailey v Londýně. Celkový rozsah korpusu přesahuje 24 mil. slov, jeho celková velikost pak 35 mil. tokenů (včetně interpunkce). Podrobnější informace o korpusu jsou k dispozici zde, v oficiálním manuálu a také v anglické verzi popisu OBC na wiki ČNK.

Korpus OBC je licencován pod CC BY-NC-SA 4.0.

Titulní strana Proceedings of the Old Bailey, 18. únor 1830, strana 2

Kurz práce s OBC

Jak citovat

OBC: The Old Bailey Corpus 2.0. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2021. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz

The original Old Bailey Corpus: Huber, M. - Nissel, M. - Puga, K. (2016): Old Bailey Corpus 2.0. hdl:11858/00-246C-0000-0023-8CFB-2

The Old Bailey Proceedings Online: Hitchcock, T. - Shoemaker, R. - Emsley, C. - Howard, S. - McLaughlin, J. et al. (2012): The Old Bailey Proceedings Online, 1674-1913. www.oldbaileyonline.org, version 7.0, 24 March 2012.