AplikaceAplikace
Nastavení

EEBO (Early English Books Online)

Korpus EEBO obsahuje více než 25 000 anglických textů z let 1475–1700, které byly zdigitalizovány konsorciem Text Creation Partnership v rámci projektu Early English Books Online; proces digitalizace je podrobně popsán zde. Celkový rozsah korpusu je přibližně 730 mil. slov.

Metadata a strukturace textů byly pro použití v rozhraní KonText upraveny tak, aby byly zachovány základní strukturní informace (zvýraznění textu, jeho rozčlenění apod.) včetně odkazů na on-line verzi. Význam jednotlivých struktur a jejich atributů vychází z TEI P5 a popisuje ho také následující tabulka:

struktura atribut popis
<doc> title název dokumentu
<doc> author autor dokumentu
<doc> year rok vydání (může být zadán intervalem)
<doc> decade dekáda, do níž spadá rok vydání
<doc> period období, do něhož spadá rok vydání
<doc> biblio bibliografický údaj
<doc> webSource odkaz na plný text ve formátu HTML
<doc> ePubSource odkaz na plný text ve formátu ePUB
<doc> id identifikátor dokumentu
<div> type část textu a její druh
<head> nadpis
<p> odstavec
<hi> rend zvýraznění a jeho druh (řezy písma apod.)
<pb> facs odkaz na stránku se scanem (omezená dostupnost)
<lg> sloka
<l> verš
<sp> promluva (zejm. v dramatech)
<speaker> mluvčí (zejm. v dramatech)
<stage> scénická poznámka (zejm. v dramatech)
<list> seznam
<label> nadpis položky seznamu
<item> položka seznamu
<abbr> zkratka
<q> citace
<bibl> bibliografická citace

Wiki kurs

Jak citovat

EEBO - Early English Books Online. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2014. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz