Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
wiki:user:vaclavcvrcek [2019/08/16 14:59]
Václav Cvrček [Monografie/knihy (Monographs/books)]
wiki:user:vaclavcvrcek [2019/11/20 13:23] (aktuální)
Václav Cvrček [2018]
Řádek 1: Řádek 1:
 +~~NOTOC~~
 ====== Václav Cvrček ====== ====== Václav Cvrček ======
  
Řádek 18: Řádek 19:
 ===== Monografie/​knihy (Monographs/​books) ===== ===== Monografie/​knihy (Monographs/​books) =====
  
-  * Fidler, M. - Cvrček, V. (eds): [[https://​www.springer.com/​gp/​book/​9783319980164|Taming the Corpus. From Inflection and Lexis to Interpretation]]. Springer. 2018. ISBN: 978-3-319-98016-4;​ DOI: 10.1007/​978-3-319-98017-1+  * Fidler, M. - Cvrček, V. (eds): [[https://​www.springer.com/​gp/​book/​9783319980164|Taming the Corpus. From Inflection and Lexis to Interpretation]]. Springer. ​Cham 2018. ISBN: 978-3-319-98016-4;​ DOI: 10.1007/​978-3-319-98017-1
   * Cvrček, V.: [[https://​ucnk.ff.cuni.cz/​cs/​veda-a-vyzkum/​publikace/​|Kvantitativní analýza kontextu]]. Nakladatelství Lidové noviny. Praha 2013. ISBN: 978-80-7422-264-1   * Cvrček, V.: [[https://​ucnk.ff.cuni.cz/​cs/​veda-a-vyzkum/​publikace/​|Kvantitativní analýza kontextu]]. Nakladatelství Lidové noviny. Praha 2013. ISBN: 978-80-7422-264-1
   * Cvrček, V. - Cvrčková Porkertová,​ L.: [[https://​ucnk.ff.cuni.cz/​cs/​veda-a-vyzkum/​publikace/​|Velký slovník rýmů]] /Rhyming dictionary/​. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2011. ISBN 978-80-7422-095-1   * Cvrček, V. - Cvrčková Porkertová,​ L.: [[https://​ucnk.ff.cuni.cz/​cs/​veda-a-vyzkum/​publikace/​|Velký slovník rýmů]] /Rhyming dictionary/​. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2011. ISBN 978-80-7422-095-1
Řádek 33: Řádek 34:
 ==== 2019 ==== ==== 2019 ====
  
 +  * Kováříková,​ D. - Škrabal, M. - Cvrček, V. - Lukešová, L. - Milička, J.: [[https://​academic.oup.com/​ijl/​advance-article/​doi/​10.1093/​ijl/​ecz027/​5576154|Lexicographer’s Lacunas or How to Deal with Missing Representative Dictionary Forms on the Example of Czech]]. International Journal of Lexicography [Advance articles, ecz027]. DOI: 10.1093/​ijl/​ecz027,​ ISSN: 1477-4577
   * Cvrček, V. - Fidler, M.: More than keywords: Discourse prominence analysis of the Russian Web portal Sputnik Czech Republic. In: Berrocal, M. - Salamurović,​ A. (eds): Political Discourse in Central, Eastern and Balkan Europe. John Benjamins. (s. 93–117). ISBN: 978-90-272-6222-6   * Cvrček, V. - Fidler, M.: More than keywords: Discourse prominence analysis of the Russian Web portal Sputnik Czech Republic. In: Berrocal, M. - Salamurović,​ A. (eds): Political Discourse in Central, Eastern and Balkan Europe. John Benjamins. (s. 93–117). ISBN: 978-90-272-6222-6
 +  * Fidler, M. - Cvrček, V.: [[https://​doi.org/​10.1515/​cllt-2016-0073|Keymorph analysis, or how morphosyntax informs discourse]]. Corpus Linguistics and Linguistic Theory. 15/1, p. 39–70. DOI: 10.1515/​cllt-2016-0073;​ ISSN: 1613-7027
  
 ==== 2018 ==== ==== 2018 ====
Řádek 40: Řádek 43:
   * Cvrček, V. - Fidler, M.: Introduction. In: Fidler, M. - Cvrček, V. (eds): [[https://​www.springer.com/​gp/​book/​9783319980164|Taming the Corpus. From Inflection and Lexis to Interpretation]]. Springer, (p. 1–8).   * Cvrček, V. - Fidler, M.: Introduction. In: Fidler, M. - Cvrček, V. (eds): [[https://​www.springer.com/​gp/​book/​9783319980164|Taming the Corpus. From Inflection and Lexis to Interpretation]]. Springer, (p. 1–8).
   * Fidler, M. - Cvrček V.: Going Beyond “Aboutness”:​ A Quantitative Analysis of Sputnik Czech Republic. In: Fidler, M. - Cvrček, V. (eds): [[https://​www.springer.com/​gp/​book/​9783319980164|Taming the Corpus. From Inflection and Lexis to Interpretation]]. Springer, (p. 195–225).   * Fidler, M. - Cvrček V.: Going Beyond “Aboutness”:​ A Quantitative Analysis of Sputnik Czech Republic. In: Fidler, M. - Cvrček, V. (eds): [[https://​www.springer.com/​gp/​book/​9783319980164|Taming the Corpus. From Inflection and Lexis to Interpretation]]. Springer, (p. 195–225).
-  * Cvrček, V. – Komrsková, Z. – Lukeš, D. – Poukarová, P. – Řehořková,​ A. – Zasina, A. J.: Variabilita češtiny: multidimenzionální analýza. Slovo a slovesnost 79, (s. 293–321). ISSN: 0037-7031+  * Cvrček, V. – Komrsková, Z. – Lukeš, D. – Poukarová, P. – Řehořková,​ A. – Zasina, A. J.: [[http://​sas.ujc.cas.cz/​archiv.php?​lang=en&​art=4407|Variabilita češtiny: multidimenzionální analýza]]. Slovo a slovesnost 79, (s. 293–321). ISSN: 0037-7031
   * Cvrček, V. – Komrsková, Z. – Lukeš, D.: Rozsah Registrové Variability Textů. In Kučera, D. et al. [[https://​www.korpus.cz/​biblio/​2763|Výzkum CPACT: Komputační Psycholingvistická Analýza Českého Textu]]. České Budějovice:​ Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. (s. 153–172). ISBN: 978-80-7394-714-9   * Cvrček, V. – Komrsková, Z. – Lukeš, D.: Rozsah Registrové Variability Textů. In Kučera, D. et al. [[https://​www.korpus.cz/​biblio/​2763|Výzkum CPACT: Komputační Psycholingvistická Analýza Českého Textu]]. České Budějovice:​ Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. (s. 153–172). ISBN: 978-80-7394-714-9
- 
 ==== 2017 ==== ==== 2017 ====
  
   * Cvrček, V.: Paradigmatické korpusové dotazy a moderní diachronie. In: Stluka, M., Škrabal, M. (eds): [[https://​ucnk.ff.cuni.cz/​cs/​veda-a-vyzkum/​publikace/​|Liſka a czban – Sborník příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery]]. NLN. Praha 2017, (s. 117–129). ISBN: 978-80-7422-563-5   * Cvrček, V.: Paradigmatické korpusové dotazy a moderní diachronie. In: Stluka, M., Škrabal, M. (eds): [[https://​ucnk.ff.cuni.cz/​cs/​veda-a-vyzkum/​publikace/​|Liſka a czban – Sborník příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery]]. NLN. Praha 2017, (s. 117–129). ISBN: 978-80-7422-563-5
-  * Fidler, M. - Cvrček, V.: Keymorph analysis, or how morphosyntax informs discourse. Corpus Linguistics and Linguistic Theory. Ahead of print [[https://doi.org/​10.1515/​cllt-2016-0073|https://​doi.org/​10.1515/​cllt-2016-0073]]+  * <del>Fidler, M. - Cvrček, V.: Keymorph analysis, or how morphosyntax informs discourse. Corpus Linguistics and Linguistic Theory. Ahead of print;</del> printed version published in 2019 (see above).
   * Cvrček, V. - Fidler, M.: Probing Aspectual Context with Keyword Analysis. In: Makarova, A., Disckey, S., Divjak, D. (eds): [[https://​slavica.indiana.edu/​bookListings/​linguistics/​Each_Venture_A_New_Beginning|Each Venture a New Beginning /Studies in Honour of Laura A. Janda/]]. Slavica: Bloomington,​ Indiana, (s. 279–298). ISBN: 978-0-89357-478-9.   * Cvrček, V. - Fidler, M.: Probing Aspectual Context with Keyword Analysis. In: Makarova, A., Disckey, S., Divjak, D. (eds): [[https://​slavica.indiana.edu/​bookListings/​linguistics/​Each_Venture_A_New_Beginning|Each Venture a New Beginning /Studies in Honour of Laura A. Janda/]]. Slavica: Bloomington,​ Indiana, (s. 279–298). ISBN: 978-0-89357-478-9.
   * Cvrček, V.: Jazykový standard: teorie a praxe na začátku 21. století na příkladu mluvnic češtiny. In: M. Nekula - K. Šichová (eds): Variety češtiny a čeština jako cizí jazyk. Akropolis. Praha, (s. 23–56). ISBN: 978-80-7470-185-6   * Cvrček, V.: Jazykový standard: teorie a praxe na začátku 21. století na příkladu mluvnic češtiny. In: M. Nekula - K. Šichová (eds): Variety češtiny a čeština jako cizí jazyk. Akropolis. Praha, (s. 23–56). ISBN: 978-80-7470-185-6
Řádek 52: Řádek 54:
 ==== 2016 ==== ==== 2016 ====
  
-  * Cvrček, V. - Čermáková,​ A. - Křen, M.: Nová koncepce synchronních korpusů psané češtiny. Slovo a slovesnost 77, s. 83-101+  * Cvrček, V. - Čermáková,​ A. - Křen, M.: [[http://​sas.ujc.cas.cz/​archiv.php?​art=4324|Nová koncepce synchronních korpusů psané češtiny]]. Slovo a slovesnost 77, s. 83-101
   * Křen, M. – Cvrček, V. – Čapka, T. – Čermáková,​ A. – Hnátková, M. – Chlumská, L. – Jelínek, T. – Kováříková,​ D. – Petkevič, V. – Procházka, P. – Skoumalová,​ H. – Škrabal, M. – Truneček, P. – Vondřička,​ P. – Zasina, A. (2016): [[http://​www.lrec-conf.org/​proceedings/​lrec2016/​pdf/​186_Paper.pdf|SYN2015:​ Representative Corpus of Contemporary Written Czech]]. In: Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'​16),​ pp. 2522–2528. Portorož: ELRA. ISBN 978-2-9517408-9-1.   * Křen, M. – Cvrček, V. – Čapka, T. – Čermáková,​ A. – Hnátková, M. – Chlumská, L. – Jelínek, T. – Kováříková,​ D. – Petkevič, V. – Procházka, P. – Skoumalová,​ H. – Škrabal, M. – Truneček, P. – Vondřička,​ P. – Zasina, A. (2016): [[http://​www.lrec-conf.org/​proceedings/​lrec2016/​pdf/​186_Paper.pdf|SYN2015:​ Representative Corpus of Contemporary Written Czech]]. In: Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'​16),​ pp. 2522–2528. Portorož: ELRA. ISBN 978-2-9517408-9-1.
   * Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová,​ J. (eds): [[https://​www.czechency.org|Nový encyklopedický slovník češtiny]]. NLN. Praha. Hesla: //aplikace korpusové lingvistiky,​ corpus-based výzkum, corpus-driven výzkum, Český národní korpus, frekvence, hapax, Heapsův zákon, hlavní světové korpusy// (spolu s F. Čermákem a M. Kopřivovou),​ //​Intercorp,​ klíčové slovo (keyword), koligace, kolokace// (spolu s F. Čermákem),​ //​konkordance,​ kvantitativní × kvalitativní výzkum, KWIC, lemma// (spolu s Z. Hladkou), //n-gram, precision & recall, psaný korpus, sémantická preference, sémantická prosodie, statistika textu, test chí kvadrát, token, type-token, variabilita,​ vytěžování korpusu// (spolu s F. Čermákem),​ //Zipfovy zákony//   * Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová,​ J. (eds): [[https://​www.czechency.org|Nový encyklopedický slovník češtiny]]. NLN. Praha. Hesla: //aplikace korpusové lingvistiky,​ corpus-based výzkum, corpus-driven výzkum, Český národní korpus, frekvence, hapax, Heapsův zákon, hlavní světové korpusy// (spolu s F. Čermákem a M. Kopřivovou),​ //​Intercorp,​ klíčové slovo (keyword), koligace, kolokace// (spolu s F. Čermákem),​ //​konkordance,​ kvantitativní × kvalitativní výzkum, KWIC, lemma// (spolu s Z. Hladkou), //n-gram, precision & recall, psaný korpus, sémantická preference, sémantická prosodie, statistika textu, test chí kvadrát, token, type-token, variabilita,​ vytěžování korpusu// (spolu s F. Čermákem),​ //Zipfovy zákony//
Řádek 69: Řádek 71:
 ==== 2013 ==== ==== 2013 ====
  
-  * Cvrček, V. - Kodýtek, V.: Ke klasifikaci morfologických variant. Slovo a slovesnost 74/2013, (s. 139–145).+  * Cvrček, V. - Kodýtek, V.: [[http://​sas.ujc.cas.cz/​archiv.php?​art=4201|Ke klasifikaci morfologických variant]]. Slovo a slovesnost 74/2013, (s. 139–145).
   * Cvrček, V. - Vondřička. P.: Nástroj pro slovotvornou analýzu jazykového korpusu. In: Gramatika a korpus 2012. Gaudeamus. Hradec Králové. ISBN 978-80-7435-243-0   * Cvrček, V. - Vondřička. P.: Nástroj pro slovotvornou analýzu jazykového korpusu. In: Gramatika a korpus 2012. Gaudeamus. Hradec Králové. ISBN 978-80-7435-243-0
  
Řádek 124: Řádek 126:
  
  
-===== Přednášky a veřejná vystoupení ===== +===== Přednášky a veřejná vystoupení ​(výběr) ​=====
- +
-<​br>​ +
-<​ul>​ +
-  <​br>​ +
-  <​li>​MDA of Czech -- resources, methods and innovations;​ Applications for and of MDA (2 přednášky spolu se Z. Komrskovou). <a href=http://​westslang.sprachen.hu-berlin.de/​varlanco>​Variation in Language Corpora</​a>​ (International Autumn School). Humboldt-Universität zu Berlin. 25-27. October 2018. +
-  <​br>​ +
-  <​li>​Czech. A corpus-based sociolinguistic sketch. Language Culture and Variation from a Comparative Perspective. Institut für Slavistik, Universität Regensburg. 11/2016. +
-  <​br>​ +
-  <​li>​Czech National Corpus: data and resources. Slavisches Seminar Universität Tübingen. 5/2016. +
-  <​br>​ +
-  <​li><​a href=https://​www.brown.edu/​research/​projects/​needle-in-haystack/​workshop-quantitative-text-analysis-humanities-and-social-sciences-april-8-and-9-2016>​Workshop on Quantitative Text Analysis for the Humanities and Social Sciences</​a>​. Brown University, Providence, RI, USA. April 8–9, 2016. +
-  <​br>​ +
-  <​li>​Fidler,​ M. - Cvrček, V.: An Alternative Viewpoint or Agitprop? A Corpus-based Analysis of the News-Opinion portal Sputnik.cz. AATSEEL, Austin USA. 1/2016. +
-  <​br>​ +
-  <​li>​Jazykový standard: Teorie a praxe. Tschechisch auf Deutsch 4: Varietäten und Lernvarietäten. Regensburg. 9/2015. +
-  <​br>​ +
-  <​li>​On Some Methodological Issues of CADS. workshop Language in Politics in Slavic speaking countries. Jena. 2015. +
-  <​br>​ +
-  <​li>​M. Fidler, V. Cvrček: What grammatical morphemes tell us about discourse (corpus data from Czech). ICLC13. Newcastle upon Tyne. 2015 +
-  <​br>​ +
-  <​li>​V. Cvrček, A. Čermáková,​ L. Chlumská, O. Richterová,​ R. Novotná: Context Based Approach to Collocations:​ the Case of Czech. Corpus Linguistics 2013. Lancaster. +
-  <​br>​ +
-  <​li>​V. Cvrček, M. Fidler: Not all keywords are created equal: How can we measure keyness?. Corpus Linguistics 2013. Lancaster. +
-  <​br>​ +
-  <​li><​i>​Kontextové vymezení kolokací: o slovech monogamních a promiskuitních</​i>​. Lingvistika Praha 2013. +
-  <​br>​ +
-  <​li><​i>​A Tool for Keyword Analysis in Czech</​i>​. AATSEEL 2013. +
-  <​br>​ +
-  <​li>​M. Fidler, V. Cvrček: <​i>​Keyword analysis with a usage-based perspective:​ A preliminary study in Czech</​i>​. AATSEEL 2013. +
-  <​br>​ +
-  <​li>​Václav Cvrček - Masako Fidler: <​i>​Analysis of Keywords in Czech Political Texts. A Needle in a Haystack Method.</​i>​ CADS Conference 2012. Bologna, září 2012. +
-  <​br>​ +
-  <​li>​Masako Fidler - Václav Cvrček: <​i>​Keyword Analysis of Czech Political Texts: A Pilot Study</​i>​. Seventh Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society. University of Kansas (Lawrence, USA), srpen 2012. +
-  <​br>​ +
-  <​li><​i>​Czech – a small language with huge resources</​i>​. Brown Language Society, Brown University, březen 2012. +
-  <​br>​ +
-  <​li><​i>​Literature and Corpus Linguistics</​i>​. UCLA, leden 2012. +
-  <​br>​ +
-  <​li><​i>​Czech Language Corpora. Tools for Learning, Teaching and Research</​i>​. Seattle, leden 2012 (AATSEEL conference). +
-  <​br>​ +
-  <​li><​i>​SyD – A Learners’ Tool for Exploring Variability in Language Corpora of Czech</​i>​. Seattle, leden 2012 (AATSEEL conference). +
-  <​br>​ +
-  <​li><​i>​Corpus grammar - a chance for a descriptive approach</​i>​. Ljublana, únor 2011 (konference "​Grammar,​ more than just a system "). +
-  <​br>​ +
-  <​li><​i>​Mluvnice současné češtiny</​i>​. Jazykovědné sdružení UJEP, říjen 2010. +
-  <​br>​ +
-  <​li><​i>​Mluvnice současné češtiny: koncepce a zpracování</​i>​. LŠSS Praha, srpen 2010. +
-  <​br>​ +
-  <​li><​i>​Mluvnice současné češtiny</​i>​. EP Luxembourg, březen 2010. +
-  <​br>​ +
-  <​li><​i>​Mluvnice současné češtiny</​i>​. EK Brusel, březen 2010. +
-  <​br>​ +
-  <​li><​i>​Mluvnice současné češtiny</​i>​. PedF MU Brno, listopad 2009. +
-  <​br>​ +
-  <​li><​i>​Představení Mluvnice současné češtiny</​i>​. Pražský lingvistický kroužek, duben 2009. +
-  <​br>​ +
-  <​li><​i>​Introduction to Theory of Interventions</​i>​. Toronto, srpen 2009 (konference "​Prescriptivism and patriotism from nationalism to globalization "). +
-  <​br>​ +
-  <​li><​i>​Koncept minimální intervence - alternativa k teorii jazykové kultury</​i>​. Jazykovědné sdružení Praha, květen 2007. +
-  <​br>​ +
-  <​li><​i>​Koncept minimální intervence</​i>​. FF UPOL (seminář prof. J. Kořenského),​ květen 2007. +
-  <​br>​ +
-  <​li><​i>​Spisovnost a její zdroje</​i>​. Pražský lingvistický kroužek, únor 2005. +
-  <​br>​ +
-</​ul>​ +
-<br>+
  
 +  * Cvrček, V.: Corpus-based studies of language variation Case of Czech. Friedrich-Schiller-Universität,​ Jena, SRN, November 6, 2019.
 +  * Cvrček, V.: 30+ years of corpus-based language variation studies. Experiences,​ challenges and inspirations. [[https://​korpus.sk/​slovko.html|Slovko]] 2019. Bratislava, October 24, 2019.
 +  * Cvrček, V. – Komrsková, Z.: Register variation in Czech: A multi-dimensional approach. [[https://​www.lingvistika.cz|Summer school of linguistics]]. Kroměříž. August 14, 2019.
 +  * Cvrček, V. – Fidler, M.: "Up close and personal vs. birds-eye view" of discourse: 
a corpus study of perspective using Czech data. ICLC15 - International Congitive Linguistics Conference, Nishinomya. Japan, August 2019.
 +  * Cvrček, V. – Lukeš, D.: Billions of words for the price of… lack of diversity: Comparing web-crawled and traditional corpora. Corpus Approaches to Discourse Analysis. Valencia. Spain, May 2019
 +  * Cvrček, V.: Digital Humanities approaches to language variability and their impact on language teaching. Brown University. March 2019.
 +  * Cvrček, V. – Komrsková, Z.: MDA of Czech -- resources, methods and innovations;​ Applications for and of MDA (2 přednášky spolu se Z. Komrskovou). [[http://​westslang.sprachen.hu-berlin.de/​varlanco|Variation in Language Corpora]] (International Autumn School). Humboldt-Universität zu Berlin. 25-27. October 2018.
 +  * Fidler, M. – Cvrček, V.: Power and artificial language: Václav Havel'​s Memorandum. AATSEEL Conference. Washington DC. February 2018.
 +  * Cvrček, V. -- Komrsková, Z. -- Lukeš, D. -- Poukarová, P. -- Řehořková,​ A. -- Zasina, A. J.: Multi-Dimensional Analysis of Czech. Pilot Study. Coprus Linguistics 2017. Birmingham. 2017.
 +  * Cvrček, V.: Czech. A corpus-based sociolinguistic sketch. Language Culture and Variation from a Comparative Perspective. Institut für Slavistik, Universität Regensburg. 11/2016.
 +  * Cvrček, V.: Czech National Corpus: data and resources. Slavisches Seminar Universität Tübingen. 5/2016.
 +  * Fidler, M. – Cvrček, V.: [[https://​www.brown.edu/​research/​projects/​needle-in-haystack/​workshop-quantitative-text-analysis-humanities-and-social-sciences-april-8-and-9-2016|Workshop on Quantitative Text Analysis for the Humanities and Social Sciences]]. Brown University, Providence, RI, USA. April 8–9, 2016.
 +  * Fidler, M. – Cvrček, V.: An Alternative Viewpoint or Agitprop? A Corpus-based Analysis of the News-Opinion portal Sputnik.cz. AATSEEL, Austin USA. 1/2016.
 +  * Cvrček, V.: Jazykový standard: Teorie a praxe. Tschechisch auf Deutsch 4: Varietäten und Lernvarietäten. Regensburg. 9/2015.
 +  * Cvrček, V.: On Some Methodological Issues of CADS. workshop Language in Politics in Slavic speaking countries. Jena. 2015.
 +  * M. Fidler – V. Cvrček: What grammatical morphemes tell us about discourse (corpus data from Czech). ICLC13. Newcastle upon Tyne. 2015
 +  * Cvrček, V. – Čermáková,​ A. – Chlumská, L. – Richterová,​ O. – Novotná, R.: Context Based Approach to Collocations:​ the Case of Czech. Corpus Linguistics 2013. Lancaster.
 +  * Cvrček, V. – Fidler, M.: Not all keywords are created equal: How can we measure keyness?. Corpus Linguistics 2013. Lancaster.
 +  * Cvrček, V.: Kontextové vymezení kolokací: o slovech monogamních a promiskuitních. Lingvistika Praha 2013.
 +  * Cvrček, V.: A Tool for Keyword Analysis in Czech. AATSEEL 2013.
 +  * Fidler, M. – Cvrček, V.: Keyword analysis with a usage-based perspective:​ A preliminary study in Czech. AATSEEL 2013.
 +  * Cvrček, V. - Fidler, M.: Analysis of Keywords in Czech Political Texts. A Needle in a Haystack Method. CADS Conference 2012. Bologna, září 2012.
 +  * Fidler, M. – Cvrček, V.: Keyword Analysis of Czech Political Texts: A Pilot Study. Seventh Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society. University of Kansas (Lawrence, USA), srpen 2012.
 +  * Cvrček, V.: Czech – a small language with huge resources. Brown Language Society, Brown University, březen 2012.
 +  * Cvrček, V.: Literature and Corpus Linguistics. UCLA, leden 2012.
 +  * Cvrček, V.: Czech Language Corpora. Tools for Learning, Teaching and Research. AATSEEL Seattle, leden 2012.
 +  * Cvrček, V.: SyD – A Learners’ Tool for Exploring Variability in Language Corpora of Czech. AATSEEL Seattle, leden 2012.
 +  * Cvrček, V.: Corpus grammar - a chance for a descriptive approach. Ljublana, únor 2011 (konference "​Grammar,​ more than just a system ").
 +  * Cvrček, V.: Mluvnice současné češtiny. Jazykovědné sdružení UJEP, říjen 2010.
 +  * Cvrček, V.: Mluvnice současné češtiny: koncepce a zpracování. LŠSS Praha, srpen 2010.
 +  * Cvrček, V.: Mluvnice současné češtiny. EP Luxembourg, březen 2010.
 +  * Cvrček, V.: Mluvnice současné češtiny. EK Brusel, březen 2010.
 +  * Cvrček, V.: Mluvnice současné češtiny. PedF MU Brno, listopad 2009.
 +  * Cvrček, V.: Představení Mluvnice současné češtiny. Pražský lingvistický kroužek, duben 2009.
 +  * Cvrček, V.: Koncept minimální intervence - alternativa k teorii jazykové kultury. Jazykovědné sdružení Praha, květen 2007.
 +  * Cvrček, V.: Spisovnost a její zdroje. Pražský lingvistický kroužek, únor 2005.
 ===== Editorství ===== ===== Editorství =====
  
-<​br>​ +  * Gladkova, H. – Cvrček, V. (eds): Sociální aspekty spisovných jazyků slovanských. Sborník příspěvků ze zasedání Komise pro spisovné slovanské jazyky při Mezinárodním komitétu slavistů Praha, 16. a 17. září 2005. Acta Slavica et Baltica VI. Univerzita Karlova v Praze – Filozofická fakulta, Euroslavica Praha 2006. ISBN 80-7308-155-5 (Filozofická fakulta), 80-85494-78-7 (Euroslavica) 
-<​ul>​ +  ​Petkevič, V., Adamovičová,​ A., Cvrček, V. (eds): ​[[https://​ucnk.ff.cuni.cz/​cs/​veda-a-vyzkum/publikace/|Radost z jazyků – Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka]]. Nakladatelství Lidové noviny. Praha 2014. ISBN: 978-80-7422-361-7 
-  <​br>​ +  ​Fidler, M. - Cvrček, V. (eds): Taming the Corpus. From Inflection and Lexis to Interpretation. Springer. ISBN: 978-3-319-98016-4,​ DOI: [[https://​www.springer.com/​gp/​book/​9783319980164|10.1007/​978-3-319-98017-1]] 
-  <li>Gladkova, H. – Cvrček, V. (eds): Sociální aspekty spisovných jazyků slovanských. Sborník příspěvků ze zasedání Komise pro spisovné slovanské jazyky při Mezinárodním komitétu slavistů Praha, 16. a 17. září 2005. Acta Slavica et Baltica VI. Univerzita Karlova v Praze – Filozofická fakulta, Euroslavica Praha 2006. ISBN 80-7308-155-5 (Filozofická fakulta), 80-85494-78-7 (Euroslavica) + 
-  ​<​br>​ +===== Zprávy a další ​===== 
-  <li>Petkevič, V., Adamovičová,​ A., Cvrček, V. (eds): ​<a href=http://​ucnk.ff.cuni.cz/​publikace.php#​radost>​Radost z jazyků – Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka</a>. Nakladatelství Lidové noviny. Praha 2014. ISBN: 978-80-7422-361-7 + 
-  ​<​br>​ +  ​* Cvrček, V.: Co je v ČNK nového II. Korpus -- gramatika -- axiologie 7, 2013, (s. 95–97). 
-  <li>Fidler, M. - Cvrček, V. (eds): ​<i>Taming the Corpus. From Inflection and Lexis to Interpretation</i>. Springer. ISBN: 978-3-319-98016-4,​ DOI: <a href=https://​www.springer.com/​gp/​book/​9783319980164>10.1007/​978-3-319-98017-1</a> +  ​* Cvrček, V.: Co je v ČNK nového I. Korpus - gramatika - axiologie 4/2011, (s. 9394). 
-  <​br>​ +  ​* Cvrček, V.: The dictionary of Bohumil Hrabal (F. Čermák, V. Cvrček eds). Glottotheory 3/1. 2010, (s. 110111). 
-</​ul>​ +  ​* Cvrček, V.: Dictionary of Karel Čapek (ed. F. Čermák). Glottotheory 1. 2008, (s. 99100). 
-<​br>​ +  ​* Cvrček, V.: [[https://​trnka.ff.cuni.cz/​~cvrcek/​vesmir-html/​1-spor.html|Dlouholetý spor o jazykovou regulaci]]. Vesmír 2008/8, (s. 590). 
-<​br><​b>​Zprávy a další:</b> +  ​* Cvrček, V.: [[https://​trnka.ff.cuni.cz/​~cvrcek/​vesmir-html/​2-hall.html|K osudu knihy Nechte svůj jazyk na pokoji!]]. Vesmír 2008/9, (s. 636). 
-<​br>​ +  ​* Cvrček, V.: [[https://​trnka.ff.cuni.cz/​~cvrcek/​vesmir-html/​3-chyby.html|Co jsou vlastně jazykové "​chyby"?​]] Vesmír 2008/10, (s. 729). 
-<ul> +  ​* Cvrček, V.: [[https://​trnka.ff.cuni.cz/​~cvrcek/​vesmir-html/​4-regulace.html|Je jazyková regulace potřeba?]] Vesmír 2008/11, (s. 811). 
-  ​<br> +  ​* Cvrček, V.: [[http://​www.vesmir.cz/​clanek.php3?​CID=8135|O svobodě a odpovědnosti v jazyce]]. Vesmír 2009/1, (s. 6263). 
-  ​<li>Co je v ČNK nového I. Korpus - gramatika - axiologie 4/2011, (s. 93-94). +  ​* [[http://​blog.aktualne.centrum.cz/​blogy/​vaclav-cvrcek.php|Jazykovědný blog na www.aktualne.cz]] 
-  ​<​br>​ + 
-  <li>The dictionary of Bohumil Hrabal (F. Čermák, V. Cvrček eds). Glottotheory 3/1. 2010, (s. 110-111). +===== CVs ===== 
-  ​<​br>​ + 
-  <li>Dictionary of Karel Čapek (ed. F. Čermák). Glottotheory 1. 2008, (s. 99-100). +{{:wiki:​user:​cv_en.pdf|en}}, {{:​wiki:​user:​cv_cs.pdf|cs}}
-  ​<​br>​ +
-  <​li><​a href=https://​trnka.ff.cuni.cz/​users/cvrcek/​vesmir-html/​1-spor.html ​target=_blank>​Dlouholetý spor o jazykovou regulaci</a>. Vesmír 2008/8, (s. 590). +
-  ​<​br>​ +
-  <​li><​a href=https://​trnka.ff.cuni.cz/​users/cvrcek/​vesmir-html/​2-hall.html ​target=_blank>​K osudu knihy Nechte svůj jazyk na pokoji!</​a> ​Vesmír 2008/9, (s. 636). +
-  ​<​br>​ +
-  <​li><​a href=https://​trnka.ff.cuni.cz/​users/cvrcek/​vesmir-html/​3-chyby.html ​target=_blank>​Co jsou vlastně jazykové "chyby "?</​a> ​Vesmír 2008/10, (s. 729). +
-  ​<​br>​ +
-  <​li><​a href=https://​trnka.ff.cuni.cz/​users/cvrcek/​vesmir-html/​4-regulace.html ​target=_blank>​Je jazyková regulace potřeba?</​a> ​Vesmír 2008/11, (s. 811). +
-  ​<​br>​ +
-  <​li><​a href=http://​www.vesmir.cz/​clanek.php3?​CID=8135>O svobodě a odpovědnosti v jazyce</a>. Vesmír 2009/1, (s. 62-63). +
-  ​<​br>​ +
-  <​li><​i><​a href=http://​blog.aktualne.centrum.cz/​blogy/​vaclav-cvrcek.php>Jazykovědný blog na www.aktualne.cz</​a></​i>​ +
-  <​br>​ +
-</ul> +
-<br> +
-<​br><​a href=http://ucnk.ff.cuni.cz/​stahni.php#​cvrcek>​Texty ke stažení/​Download</​a>​+