AplikaceAplikace
Nastavení

Přehled entit použitých v korpusech ČNK

Entity se používají v situacích, kdy je třeba ve zdrojovém textu nahradit nějaký speciální znak, symbol nebo celý úsek textu. Vedle standardizovaných html entit se v korpusech ČNK (zejm. u těch předcházejících korpusu SYN2015) používají i entity specifické (označeny v tabulce). Zavedená konvence psaní entit počítá s tím, že entita začíná znakem ampersandu (&) a končí středníkem (;).

Entita Realizace
à à
α řecké písmeno alfa: α
& ampersand: &
å å
ã ã
β řecké písmeno beta: β
© copyright: ©
† křížek: †
δ řecké písmeno delta: δ
ê ê
è è
∅ průměr nebo prázdná množina: ∅
ε řecké písmeno epsilon: ε
η řecké písmeno éta: η
€ euro: €
&figure; označuje místo, kde byl v textu vypuštěný obrázek (ČNK)
&formula; označuje místo, kde byl v textu vypuštěný vzorec (ČNK)
γ řecké písmeno gama: γ
≥ větší než nebo rovno: ≥
¡ převrácený vykřičník: ¡
∞ nekonečno: ∞
∫ integrál: ∫
¿ převrácený otazník: ¿
ï ï
κ řecké písmeno kapa: κ
≤ menší než nebo rovno: ≤
&let; neznámé písmeno (ČNK)
µ mikro: µ
· tečka uprostřed: ·
μ řecké písmeno mý: μ
&name; anonymizované jméno (ČNK)
ñ ñ
ν řecké písmeno ný: ν
# number sign #
œ œ
ò ò
ω řecké písmeno omega: ω
ø ø
õ õ
‰ promile: ‰
π řecké písmeno pí: π
± plus minus: ±
£ libra: £
ψ řecké písmeno psí: ψ
→ šipka vpravo: →
® registered sign: ®
ρ řecké písmeno ró: ρ
&symbol; neznámý symbol (ČNK)
&table; označuje místo, kde byla v textu vypuštěná tabulka (ČNK)
&text; označuje místo, kde byla vypuštěná část nečeského textu (ČNK)
™ trademark: ™
û û
ù ù
ÿ ÿ