AplikaceAplikace
Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


Atribut parent – rodič: určení řídícího tokenu

Atribut parent (rodič) určuje relativní pozici řídícího tokenu v závislostní syntaktické struktuře. Pozice je vyjádřena číslem:
* 0 vyjadřuje závislost na „kořeni“ věty, tj. daný token je sám řídícím tokenem hlavní věty (obvykle přísudek), popř. jde o koncovou interpunkci.
* záporná čísla (-1, -2, …) vyjadřují, že řídící token je vlevo, číslo udává jeho vzdálenost (-1 je nejblíž vlevo, -5 je pátý vlevo ap.).
* kladná čísla (+1, +2, …) vyjařují, že řídící token je vpravo, číslo udává jeho vzdálenost (+1 je těsně vpravo, +5 je pátý vpravo ap.)
V CQP je před znak + nutno doplnit zpětné lomítko „\“, takže např. dotaz na závislosti ve vzdálenosti 2 až 4 vpravo vypadá takto: [parent=„\+[2-4]“].

V následující větě jsou hodnoty atributu parent uvedeny u každého tokenu za lomítkem:
Okolnosti/+1 zjišťuje/0 tamní/+1 policie/-2 ./0
Řídícím tokenem celé věty je přísudek tamní (parent 0). Na tomto slově závisí předmět Okolnosti (parent +1) a podmět policie (parent -2). Na slově policie závisí přívlastek tamní (parent +1). Tečka na konci věty závisí na vnějším „kořeni“ věty (parent 0).