Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
seznamy:afun [2015/12/17 10:27]
Václav Cvrček
seznamy:afun [2015/12/18 16:11] (aktuální)
Václav Cvrček
Řádek 3: Řádek 3:
 Atributy **afun**, **p_afun**, **ep_afun** vyjadřují syntaktickou funkci přiřazenou danému tokenu, respektive jeho rodiči ([[seznamy:​parent|]]) či efektivnímu rodiči ([[seznamy:​eparent|eparent]]). Možné hodnoty těchto atributů jsou představeny v níže uvedené tabulce. Atributy **afun**, **p_afun**, **ep_afun** vyjadřují syntaktickou funkci přiřazenou danému tokenu, respektive jeho rodiči ([[seznamy:​parent|]]) či efektivnímu rodiči ([[seznamy:​eparent|eparent]]). Možné hodnoty těchto atributů jsou představeny v níže uvedené tabulce.
  
-Syntaktické funkce použité v korpusu SYN2015 vycházejí z koncepce anotace na tzv. analytické rovině Pražského závislostního korpusu ([[http://​ufal.mff.cuni.cz/​pdt2.0/​doc/​manuals/​cz/​a-layer/​html/​index.html|PDT]]). Tato koncepce navazuje na práci Vl. Šmilauera, v mnohém tak definice jednotlivých funkcí odpovídají definicím v Novočeské skladbě; v některých případech je ale pojetí odlišné, např. u určení původce děje u opisného pasiva (příslovečné určení u Vl. Šmilauer, předmět v PDT).+Syntaktické funkce použité v korpusu ​[[cnk:​syn2015|SYN2015]] vycházejí z koncepce anotace na tzv. analytické rovině Pražského závislostního korpusu ([[http://​ufal.mff.cuni.cz/​pdt2.0/​doc/​manuals/​cz/​a-layer/​html/​index.html|PDT]]). Tato koncepce navazuje na práci Vl. Šmilauera, v mnohém tak definice jednotlivých funkcí odpovídají definicím v Novočeské skladbě; v některých případech je ale pojetí odlišné, např. u určení původce děje u opisného pasiva (příslovečné určení u Vl. Šmilauer, předmět v PDT).
  
 Syntaktické funkce lze rozdělit na základní (běžně užívané):​ přísudek (Pred), jmenná část verbonominálního přísudku (Pnom), podmět (Sb), přívlastek (Atr), předmět (Obj), příslovečné určení (Adv), doplněk (Atv, resp. AtvV), a na pomocné funkce, přiřazené např. pomocnému slovesu, předložkám,​ spojkám, grafickým symbolům ap.  Syntaktické funkce lze rozdělit na základní (běžně užívané):​ přísudek (Pred), jmenná část verbonominálního přísudku (Pnom), podmět (Sb), přívlastek (Atr), předmět (Obj), příslovečné určení (Adv), doplněk (Atv, resp. AtvV), a na pomocné funkce, přiřazené např. pomocnému slovesu, předložkám,​ spojkám, grafickým symbolům ap. 
Řádek 40: Řádek 40:
  
  
-Seznam značek a jejich frekvence v korpusu SYN2015.+Seznam značek a jejich frekvence v korpusu ​[[cnk:​syn2015|SYN2015]].
  
 ^  Podle abecedy ​ ^^  Podle frekvence ​ ^^ ^  Podle abecedy ​ ^^  Podle frekvence ​ ^^