AplikaceAplikace
Nastavení

Korpusové nástroje

Na této stránce nabízíme stručný přehled vybraných nástrojů umožňujících různý způsob vytěžování korpusových dat. Obsahuje především nástroje, které jsou k dispozici zdarma, a to jak webové, tak i samostatné aplikace; přestože není v žádném případě vyčerpávající, doufáme v jeho inspirativnost. Záměrně v něm nejsou uvedeny korpusové manažery (jako např. KonText) a další nástroje vyvíjené v ČNK (SyD, Morfio, KWords apod.) ani nástroje připravující textová data pro korpusové zpracování (tokenizátory, anotátory atd.); oblast pomůcek pro Natural Language Processing (NLP) je zpracovaná např. zde nebo v přehledovém článku o nástrojích, které mají napomoci s automatickou sémantickou kategorizací textů (tj. „porozuměním“).

nástroj využití dostupnost poznámka
ADW měří míru sémantické podobnosti zdarma využívá WordNet
AntConc konkordancer s možností vyhledávání n-gramů zdarma autor: Laurence Anthony
BabelNet sémanticky provázaná encyklopedie, 271 jazyků zdarma vytváří autorský tým kolem R. Navigliho
Colibri vyhledávání n-gramů i skipgramů zdarma autor: Maarten van Gompel
ConLexis elektronický korpusově založený slovník pro výuku finštiny zdarma autor: Jarmo Jantunen
depecheMood emocionální analýza textů zdarma využívá WordNet
Gunstick diachronní rýmovník zdarma založeno na Korpusu českého verše
kfNGram vyhledávání n-gramů v rozsáhlých textech zdarma autor: William H. Fletcher
Pedagoški slovnični portal slovinský korpusově založený jazykový portál pro cizince i rodilé mluvčí zdarma uživatelsky vstřícné
SentiWords přiřazuje hodnocení: pozitivní, negativní, objektivní výraz zdarma využívá WordNet
SIGIL výpočet statistické významnosti (chi-kvadrátu) zdarma Stefan Evert a Marco Baroni vytvořili interaktivní úvod do statistiky pro lingvisty
Variant Detector sjednocování pravopisných variant v historických (diachronních) korpusech - pro Early Modern English zdarma další využití: jazyk dětí, cizinců (learner language)
WordNet lexikální databáze angličtiny ukazující významovou propojenost slov zdarma data z WordNetu využívá řada dalších nástrojů
Wordnik hyponyma a hyperonyma hledaného výrazu zdarma využívá WordNet
WordSmith Tools konkordancer s možností hledání klíčových slov licenční poplatek autor: M. Scott
Wortschatz německý korpusově založený slovníkový portál pro 230 jazyků či variant zdarma uživatelsky vstřícné

O nových nástrojích dále informuje e-mailová konference corpora, do které se můžete přihlásit zde. Pokud nás budete chtít kontaktovat s tipy na nové nástroje, využijte prosíme Poradnu, subfórum týkající se wiki.

Související odkazy