Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pojmy:menzerath [2016/12/15 15:09]
Václav Cvrček [Menzerath-Altmannův zákon]
pojmy:menzerath [2016/12/15 15:10] (aktuální)
Václav Cvrček [Menzerath-Altmannův zákon]
Řádek 7: Řádek 7:
 $y_i = A_i x_i^{-b_i}$ $y_i = A_i x_i^{-b_i}$
  
-kde $x_i$ představuje délku konstruktu měřenou v počtu jeho bezprostředních konstituentů (např. délka věty v počtu slov), $y_i$ průměrnou délku jeho konstituentů měřenou v jednotkách na nejbližší nižší úrovni jazyka (např. průměrná délka v počtu slabik), $A_i$, $b_i$ jsou kladné reálné parametry a $i$ je počet zkoumaných jazykových úrovní.+kde $x_i$ představuje délku konstruktu měřenou v počtu jeho bezprostředních konstituentů (např. délka věty v počtu slov), $y_i$ průměrnou délku jeho konstituentů měřenou v jednotkách na nejbližší nižší úrovni jazyka (např. průměrná délka ​slova v počtu slabik), $A_i$, $b_i$ jsou kladné reálné parametry a $i$ je počet zkoumaných jazykových úrovní.
  
 --- //Václav Cvrček// --- //Václav Cvrček//