Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pojmy:medium [2013/06/28 11:30]
Václav Cvrček
pojmy:medium [2016/09/06 16:38] (aktuální)
Václav Cvrček [Médium (med)]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Medium (med) ======+====== Médium (med) ======
  
-[[pojmy:atributy_strukturni|Strukturní atribut]] připojovaný většinou k jednotce ''<opus>''. Charakterizuje celý text s ohledem na to, z jakého média pochází. Atribut ''med'' se používá téměř výlučně v korpusech psané češtiny [[cnk:syn|řady SYN]]. +[[pojmy:atributy_strukturni|Strukturní atribut]] připojovaný k jednotce ''[[pojmy:doc|<doc>]]'' nebo ''[[pojmy:opus|<opus>]]''. Charakterizuje celý text s ohledem na to, z jakého média pochází. Atribut ''medium''((Ve starších korpusech má podobu ''med'', v novějších korpusech (počínaje [[cnk:syn2015|SYN2015]]) má podobu ''medium''.)) se používá téměř výlučně v korpusech psané češtiny [[cnk:syn|řady SYN]].
- +
-Mezi nejčastěji používané hodnoty atributu med patří B (=book, kniha), J (=journal, časopis) a NWS (=newspapers, noviny). Všechny hodnoty atributu med spolu s jejich významy obsahuje speciální [[seznamy:med|seznam]]. +
- +
-  * ALT - jiné  +
-  * B - kniha  +
-  * J - časopis  +
-  * NET - internet  +
-  * NPU - nepublikované texty  +
-  * NWS - noviny  +
-  * OC - příležitostné tiskoviny  +
-  * STE - skripta  +
-  * X   - neurčené+
  
 +Mezi nejčastěji používané hodnoty atributu ''medium'' patří B (=book, kniha), J (=journal, časopis) a NWS (=newspapers, noviny). Všechny hodnoty atributu ''medium'' spolu s jejich významy obsahuje speciální [[seznamy:med|seznam]].
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====
  
-[[seznamy:med|Seznam hodnot atributu med]] +<WRAP round box 49%> 
- +[[seznamy:med|Seznam hodnot atributu médium]] • [[pojmy:txtype|Txtype]] • [[pojmy:srclang|Srclang]] • [[pojmy:atributy_strukturni|Strukturní atributy]] 
-[[pojmy:txtype|Txtype]] +</WRAP>
- +
-[[pojmy:srclang|Srclang]] +
- +
-[[pojmy:atributy_strukturni|Strukturní atributy]]+