Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


Lockwords

Využití

Hlavním těžištěm využití lockwords je srovnávání proměn v čase (např. v určitém žánru nebo jazykové varietě). M. Davies upozorňuje, že se mění i slova jako the a of, jak ukazuje např. korpus historické angličtiny, což s sebou nese zásadní otázku: jak stejné chování musí slovo vykazovat, aby se dalo označit jako lockword?

Olga Richterova

Související odkazy