Skrýt
Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


Korpusové organizace a konference

Jednotlivá korpusová centra spolu úzce spolupracují, zvláště při výměně zkušeností, expertízy z vlastního výzkumu, popř. i v oblasti softwaru. Hlavní konferenční platformou je obroční mezinárodní konference Corpus Linguistics ve Velké Británii, která je zaměřená na výzkum korpusů; obdobnou platformou, zaměřenou však hlavně na korpusová data a jejich spíše technické zpracování, je LREC, kterou pořádá organizace ELRA. – Většina evropských korpusových lingvistů a pracovišť je evidována v asociaci ↑[x][Elsnet] (www.elsnet.org/) Association for Computer Linguistics Elsnet, vyvíjející podpůrnou a organizační činnost. Méně známá je Association for Computational Linguistics (http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/conf/acl/acl2011.html), stojící poněkud ve stínu starší a větší organizace komputačních lingvistů, The Association for Computational Linguistics (http://www.aclweb.org/). Specifickou roli má International Computer Archive of Modern and Medieval English (↑[x][ICAME]) (icame.uib.no/), jejíž původní úzká orientace na angl. korpusy je dnes širší; uspořádala už na tři desítky konferencí, vydává ICAME Journal, obhospodařuje korpusová data apod. Pro USA je významné Linguistic Data Consortium (LDC) (http://www.ldc.upenn.edu/), tj. otevřené konsorcium univerzit podporujících vývoj jaz. zdrojů, databází, softwaru apod. v mnoha jaz.

Václav Cvrček

Související odkazy

xxx • xxx