Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


Genre

Genre (žánr) je strukturní atribut, který blíže specifikuje stylové a tématické zařazení textu v korpusu (vedle jeho textového typu a textové skupiny). Na základě příslušnosti textu k žánru je pak korpus vytvářen tak, aby byl vyvážený s ohledem na zvolený přístup k reprezentativosti.

Každý text, který do korpusu vstupuje, je opatřen lingvistickou anotací, která popisuje jeho vlastnosti. Ve struktuře korpusů řady SYN celému textu odpovídá jednotka <opus>1), s níž jsou asociovány různé strukturní atrbuty: autor, název díla, rok vydání apod.

1)
S výjimkou korpusu SYN2000, kde mu odpovídá struktura <doc>.