Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pojmy:frazem [2016/09/26 14:56]
Václav Cvrček [Frazémy v korpusech]
pojmy:frazem [2016/09/26 14:57] (aktuální)
Václav Cvrček [Frazémy v korpusech]
Řádek 26: Řádek 26:
 ===== Frazémy v korpusech ===== ===== Frazémy v korpusech =====
  
-Pro automatickou identifikaci víceslovných jednotek (a tedy frazémů i [[pojmy:​kolokace|kolokací]]) jsou vyvíjeny specializované nástroje. Pilotní verze  nástroje FRANTA (<fc #​ff0000>​FR</​fc>​azémová <fc #​ff0000>​AN</​fc>​otace a <fc #​ff0000>​T</​fc>​extová <fc #​ff0000>​A</​fc>​nalýza) byla využita pro [[cnk:​syn:​verze4|SYN verze 4]]. Podrobnější informace jsou k dispozici v rámci [[seznamy:​frazemy|specializované stránky]].+Pro automatickou identifikaci víceslovných jednotek (a tedy frazémů i [[pojmy:​kolokace|kolokací]]) jsou vyvíjeny specializované nástroje. Pilotní verze  nástroje FRANTA (<fc #​ff0000>​FR</​fc>​azémová <fc #​ff0000>​AN</​fc>​otace a <fc #​ff0000>​T</​fc>​extová <fc #​ff0000>​A</​fc>​nalýza) byla využita pro značkování korpusu ​[[cnk:​syn:​verze4|SYN verze 4]]. Podrobnější informace jsou k dispozici v rámci [[seznamy:​frazemy|specializované stránky]].
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====