Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pojmy:frazem [2016/09/26 14:57]
Václav Cvrček [Frazémy v korpusech]
pojmy:frazem [2021/01/19 12:58] (aktuální)
Jan Křivan [Frazémy v korpusech]
Řádek 26: Řádek 26:
 ===== Frazémy v korpusech ===== ===== Frazémy v korpusech =====
  
-Pro automatickou identifikaci víceslovných jednotek (a tedy frazémů i [[pojmy:kolokace|kolokací]]) jsou vyvíjeny specializované nástroje. Pilotní verze  nástroje FRANTA (<fc #ff0000>FR</fc>azémová <fc #ff0000>AN</fc>otace a <fc #ff0000>T</fc>extová <fc #ff0000>A</fc>nalýza) byla využita pro značkování korpusu [[cnk:syn:verze4|SYN verze 4]]. Podrobnější informace jsou k dispozici v rámci [[seznamy:frazemy|specializované stránky]].+Pro automatickou identifikaci víceslovných jednotek (a tedy frazémů i [[pojmy:kolokace|kolokací]]) jsou vyvíjeny specializované nástroje. Pilotní verze  nástroje FRANTA (<fc #ff0000>FR</fc>azémová <fc #ff0000>AN</fc>otace a <fc #ff0000>T</fc>extová <fc #ff0000>A</fc>nalýza) byla využita pro značkování korpusu [[cnk:syn|SYN]] (ve verzích 4 až 8). Podrobnější informace jsou k dispozici v rámci [[seznamy:frazemy|specializované stránky]].
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====