Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pojmy:diachronni [2013/11/10 18:22]
lukasjanicik [Diachronie, diachronní korpus]
pojmy:diachronni [2014/11/24 12:00] (aktuální)
Václav Cvrček
Řádek 4: Řádek 4:
  
 Otázka hranice synchronie a diachronie je v korpusové lingvistice stále nedořešená. Obecně se z pohledu současnosti za diachronní považuje takový text, který už nemá živou recepci u žijících mluvčích, resp. čtenářů. Z tohoto pohledu do diachronního korpusu spadají všechna díla od 13. století. Pro konkrétní [[pojmy:txtype|textové typy]] platí následující kritéria: Otázka hranice synchronie a diachronie je v korpusové lingvistice stále nedořešená. Obecně se z pohledu současnosti za diachronní považuje takový text, který už nemá živou recepci u žijících mluvčích, resp. čtenářů. Z tohoto pohledu do diachronního korpusu spadají všechna díla od 13. století. Pro konkrétní [[pojmy:txtype|textové typy]] platí následující kritéria:
-  * beletrie - vydáno před rokem 1945 +  * beletrie -- vydáno před rokem 1945 
-  * odborná, publicistika - vydáno před rokem 1989+  * odborná, publicistika -- vydáno před rokem 1989
  
 Rok zveřejnění díla (u nezveřejněných děl rok vytvoření) je u každého textu dostupný v podobě [[pojmy:atributy_strukturni|strukturního atributu]] ''rokvyd''. Rok zveřejnění díla (u nezveřejněných děl rok vytvoření) je u každého textu dostupný v podobě [[pojmy:atributy_strukturni|strukturního atributu]] ''rokvyd''.