Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pojmy:corpus_driven [2013/08/22 15:02]
alzbetavitkova
pojmy:corpus_driven [2019/03/06 22:03]
Dominika Kováříková [Corpus-driven přístup]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Corpus-driven přístup ====== ====== Corpus-driven přístup ======
  
-Metodologický přístup uplatňovaný v korpusové lingvistice,​ viz též //korpusem inspirovaný//,​ příp. ​//korpusem řízený// přístup ​(český ekvivalent není ustálen).+Metodologický přístup uplatňovaný v korpusové lingvistice,​ viz též //korpusem řízený// přístup.
  
-Vymezuje se v opozici k [[pojmy:​corpus_based|corpus-based]] (korpusem ověřovanému) přístupu. Východiskem v corpus-driven přístupu (stejně jako v jakýchkoli jiných přístupech) je na [[pojmy:​introspekce|introspekci]] založená hypotéza. Corpus-driven přístup ovšem při jejím ověřování uplatňuje radikálněji ​zobecňování ​(než [[pojmy:​corpus_based|corpus-based]] přístup). Spíše než o omezení rozsahu platnosti hypotézy pouze na ty případy, které jsou s ní v souladu, se snaží o její reformulování,​ které by bylo vhodné pro všechny jevy, jichž se daný výzkumný problém týká. ​+Vymezuje se v opozici k [[pojmy:​corpus_based|corpus-based]] (korpusem ověřovanému) přístupu. Východiskem v corpus-driven přístupu (stejně jako v jakýchkoli jiných přístupech) je na [[pojmy:​introspekce|introspekci]] založená hypotéza. Corpus-driven přístup ovšem při jejím ověřování uplatňuje radikálněji ​indukci ​(než [[pojmy:​corpus_based|corpus-based]] přístup). Spíše než o omezení rozsahu platnosti hypotézy pouze na ty případy, které jsou s ní v souladu, se snaží o její reformulování,​ které by bylo vhodné pro všechny jevy, jichž se daný výzkumný problém týká. ​
  
 Rozdíl mezi [[pojmy:​corpus_based|corpus-based]] a corpus-driven přístupem tak spočívá především v míře vlivu, který je badatel ochoten při formulování hypotézy přenechat samotným jazykovým datům (na úkor své intuice, získané znalosti o jazyce a introspekci). Corpus-driven přístup tak badatele zavazuje k vytváření konzistentních hypotéz o datech jako celku (korpus v tomto přístupu tedy nevystupuje pouze jako soubor dokladů, které by měly podpořit introspekci,​ ale jako východisko pro formulování hypotézy). ​ Rozdíl mezi [[pojmy:​corpus_based|corpus-based]] a corpus-driven přístupem tak spočívá především v míře vlivu, který je badatel ochoten při formulování hypotézy přenechat samotným jazykovým datům (na úkor své intuice, získané znalosti o jazyce a introspekci). Corpus-driven přístup tak badatele zavazuje k vytváření konzistentních hypotéz o datech jako celku (korpus v tomto přístupu tedy nevystupuje pouze jako soubor dokladů, které by měly podpořit introspekci,​ ale jako východisko pro formulování hypotézy). ​
Řádek 10: Řádek 10:
  
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====
 +
 <WRAP round box 49%> <WRAP round box 49%>
 [[pojmy:​corpus_based|Corpus-based přístup]] • [[pojmy:​kolokace|Kolokace]] • [[pojmy:​semanticka_preference|Sémantická prosodie]] [[pojmy:​corpus_based|Corpus-based přístup]] • [[pojmy:​kolokace|Kolokace]] • [[pojmy:​semanticka_preference|Sémantická prosodie]]