AplikaceAplikace
Nastavení

Alignment (zarovnání)

Termínem alignment se rozumí zarovnání (různě velkých) úseků textu v originálním jazyce a jeho překladu (nebo odpovídajících si vět ve dvou různých překladech téhož textu z třetího jazyka). Alignment minimálně na úrovni odstavců, popř. vět je základním předpokladem pro vytváření překladových paralelních korpusů, obecně však můžou být jazykové mutace textu zarovnány i kratších úsecích.

Alignment se provádí buď automaticky, poloautomaticky nebo ručně, přičemž ruční zarovnání přináší zpravidla nejlepší výsledky. Důvodem je především fakt, že překladová řešení nemusí nutně respektovat hranice celků, k nimž je zarovnání vázáno. Jedné větě v originálním textu tak nemusí vždy odpovídat jedna věta v překladu, ale i dvě, tři či více vět, nebo také žádná věta (pokud překlad věty chybí). Z důvodů odlišnosti jazyků a způsobů vyjadřování se mohou věty (a hlavně souvětí) překrývat prakticky v libovolných poměrech, např. 2:3, 3:4, 2:5 atd.

Ukázka z paralelního korpusu InterCorp - čeština, němčina a angličtina:

InterCorp_cs InterCorp_de InterCorp_en
Nervy mu však zpívaly písničku pronikavější než hvizd píšťalky na psa . Aber seine Nerven sangen ein Lied , schriller als eine Hundepfeife . But his nerves sang a song shriller than a dog whistle .
„ Jo , a zřejmě to dost namíchlo i kočky a psy a ptakopysky , ale …“ » Ja , na schön , ich nehme an , das waren die Hunde und die Katzen und die Schnabeltiere auch , aber…« „ Yes well so I expect were the dogs and cats and duckbilled platypuses , but …“
„ Jestli se nějaký pes potřebuje proběhnout , tak je to tenhle . “ » Wenn es einen Hund gibt , der mal Auslauf braucht , dann der da unten . « said Ron finally . „ If any dog needs exercise , that one does . “

Související odkazy