Nastavení

Nač je který typ dotazu vhodný

Typ dotazu Nač je vhodný Jak funguje
Case sensitive
Víceslovné dotazy
Slovní druhy
Příklady
Základní pro první seznámení s korpusem, pro základní rychlou orientaci Vyhledá vložený výraz jako slovní tvar bez ohledu na velikost písmen; jde-li zároveň o základní slovníkový tvar (lemma), vyhledají se také všechny jeho tvary. NE NE ANO NE černý kočkačerná kočka, černou kočku, černých koček…
černá kočkačerná kočka
Lemma pro analýzu celého paradigmatu/lexému Vyhledá všechny tvary přiřazené k danému lemmatu. ANO ANO NE ANO černýčerný, černému, černá, černé, černými…
kočkakočka, kočku, koček, kočkám…
Fráze pro víceslovnou kombinaci v daném tvaru Vyhledá přesně zadanou frázi. ANO ANO/NE1) ANO NE černý pesčerný pes
český pesčeský pes
černého psačerného psa
Slovní tvar pro analýzu jednoho konkrétního tvaru Vyhledá přesně zadaný tvar (word). ANO ANO/NE2) NE ANO jakkolijakkoli
jakkolivjakkoliv
jakkoli.*jakkoli, jakkoliv, Jakkoli, JAKKOLIV…
Část slova pro vyhledání řetězce znaků kdekoli ve slově Vyhledá po sobě následující znaky v rámci jednoho slova. ANO ANO NE NE prapraděda, praxe, doprava, lepra…
křápookřát, křáp, Jiskřákovi…
CQL pro vyhledání všeho, co lze pomocí korpusového manažeru vyhledat CQL je Corpus Query Language, korpusový dotazovací jazyk (do něhož si rozhraní KonText samo interně převádí všechny předchozí typy dotazů). ANO ANO ANO ANO [lemma="kočka"]kočka, kočku, koček, kočkám…
[word="černá"]černá
[lemma="číst"][tag="N.*"]číst levity, četli článek, nečtete noviny…

1) , 2)
Lze ovlivnit pomocí volby Shoda velikosti pod dotazovacím řádkem.