Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
manualy:treq [2017/04/21 10:17]
Michal Škrabal [Princip zarovnání]
manualy:treq [2017/05/22 15:04]
Michal Škrabal
Řádek 32: Řádek 32:
 {{:manualy:treq-tabulka.jpg|}} {{:manualy:treq-tabulka.jpg|}}
  
-Po dílčích krocích lze sledovat postupný úbytek dat, která jsou ve výsledném slovníku použita. V prvním kroku použijeme pouze zarovnání vět 1:1 – tím přijdeme o 20,7 % vět.  Následně se vyberou na základě zarovnání z programu GIZA++ víceslovné ekvivalenty. Vztah mezi velikostí původního korpusu a počtem vyextrahovaných ekvivalentů však nelze jasně předvídat, zvláště pak u víceslovných ekvivalentů, kde vznikají nejrůznější kombinace stejných slov (viz tučně vysázené dvojice níže). Takto by např. vypadal abecedně řazený soupis česko-anglických párů extrahovaných z druhé příkladové věty:+Po dílčích krocích lze sledovat postupný úbytek dat, která jsou ve výsledném slovníku použita. V prvním kroku použijeme pouze zarovnání vět 1:1 – tím přijdeme o 20,7 % vět.  Následně se vyberou na základě zarovnání z programu GIZA++ jedno- a víceslovné ekvivalenty. Vztah mezi velikostí původního korpusu a počtem vyextrahovaných ekvivalentů však nelze jasně předvídat, zvláště pak u víceslovných ekvivalentů, kde vznikají nejrůznější kombinace stejných slov (viz tučně vysázené dvojice níže). Takto by např. vypadal abecedně řazený soupis česko-anglických párů extrahovaných z druhé příkladové věty:
  
 //a – and// //a – and//