Nastavení

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
en:kurz:uvod [2016/08/11 17:18]
Veronika Pojarová
en:kurz:uvod [2020/02/17 11:41] (current)
Michal Škrabal
Line 1: Line 1:
-====== Working with Early English Books Online ======+====== Working with Early English Books Online and Old Bailey Corpus ======
  
-All corpora made accessible by the [[en:cnk:uvod|Czech National Corpus]] can be searched following [[en:kurz:zaciname|registration]])+All corpora made accessible by the [[en:cnk:uvod|Czech National Corpus]] can be searched following [[en:kurz:zaciname|registration]]. 
-This is a course specifically aimed at work in the [[en:cnk:eebo|EEBO]] corpus (Early English Books Online), on the [[en:manualy:kontext:index|KonText]] interface.+This is a course specifically aimed at work in the [[en:cnk:eebo|EEBO]] corpus (Early English Books Online) and the [[en:obc:start|OBC]] corpus (Old Bailey Corpus), on the [[en:manualy:kontext:index|KonText]] interface.
  
 **Registration** is necessary before beginning. Please refer to [[en:kurz:zaciname|How to begin working with the Czech National Corpus]]. **Registration** is necessary before beginning. Please refer to [[en:kurz:zaciname|How to begin working with the Czech National Corpus]].
Line 9: Line 9:
  
 ^ Lesson ^ Name ^ Content ^ ^ Lesson ^ Name ^ Content ^
-^ 1. lesson | [[prvni_dotaz|First query]] | How to begin. Frequency, concordance | +^ 1. lesson | [[en:eebo:first_query|First query]] | How to begin. Frequency, concordance, query types 
-^ 2. lesson | [[zobrazeni_dotazu|Orthography and Spelling]] | CQL, regular expressions | +^ 2. lesson | [[en:eebo:orthography_spelling|Orthography and Spelling]] | Early Modern English spelling and orthography, CQL, regular expressions | 
-^ 3. lesson | [[vyhodnoceni_dotazu|Competing forms]] | Development of competing forms by period/decade | +^ 3. lesson | [[en:eebo:competing_forms|Competing forms]] | Development of competing forms by period/decade | 
-^ 4. lesson | [[regularni_vyrazy|Specify query]] | insert description +^ 4. lesson | [[en:eebo:specify_query|Specify query]] | Meta-information, frequency 
-^ 5. lesson | [[pokrocile_dotazy|Collocations]] | insert description +^ 5. lesson | [[en:eebo:collocations|Collocations]] | Collocation candidates, association measures 
-^ 6. lesson | [[hledani_kolokaci|Morphology I]] | insert description +^ 6. lesson | [[en:eebo:morphology1|Morphology I]] | Difference in usage/contexts of two forms, positive/negative filter 
-^ 7. lesson | [[subkorpusy|Morphology II]] | insert description +^ 7. lesson | [[en:eebo:morphology2|Morphology II]] | Verbal endings, derivational suffixes 
-^ 8. lesson | [[Hledání v paralelním korpusu]] | insert description |+^ 8. lesson | [[en:eebo:multiword|Multiword searches]] | Writing a query for multiword searches|
  
  
-FIXME Na vytvoření, testování a aktualizaci kurzu se v různých fázích podíleli: Olga Richterová, Václav Cvrček, Michal Škrabal, Dominika Kováříková, Jan Kocek +===== OBC basics in 8 lessons =====
-===== Korpusové vyhledávače (manažery, rozhraní) =====+
  
-K datům, jež korpusy obsahují, se můžeme dostat pomocí různých aplikací, tzv. [[pojmy:korpusovy_manazer|manažerů či rozhraní]].  +Lesson Name 
- +1lesson | [[en:obc:query_types|Query types]] | 
-Manažer Charakteristika ^ Je aktualizovaný? +2. lesson | [[en:obc:spelling|Spelling]] | 
-[[kontext|KonText]] | nejnovější manažer z konce r2013 vyvíjený v ÚČNK ([[seznamy:kontext_verze|přehled verzí]]+^ 3lesson | [[en:obc:spell2|Spelling variation continued]] | 
-^ [[pojmy:korpusovy_manazer#sketch_engine|SKE]] | Sketch Engine, nástupce Bonita fungující v rámci internetového prohlížeče | placený manažer obsahující funkci tzvword-sketches (slovní profily) | +4. lesson | [[en:obc:spell3|Spelling III: Searching with tags]] | 
-[[pojmy:korpusovy_manazer#nosketch_engine|NoSKE]] | NoSketch Engine, redukovaná nezpoplatněná verze Sketch Engine | rozhraní už není v rámci ČNK podporováno +5. lesson | [[en:obc:intro_to_metadata|Introduction to metadata]] | 
-^ [[pojmy:korpusovy_manazer#park|Park]] | manažer pouze pro přístup k paralelním korpusům | rozhraní už není v rámci ČNK podporováno +^ 6lesson | [[en:obc:specific_query|Specify query: Metadata continued]] | 
-^ [[pojmy:korpusovy_manazer#bonito|Bonito]] | v současnosti už nepodporovaný manažer, instaloval se na lokální PC | rozhraní už není v rámci ČNK podporováno +^ 7lesson | [[en:obc:frequency_distribution|Two-attribute interrelationship frequency distribution]] | 
- +^ 8lesson | [[en:obc:collocations|Collocations]] |
- +
- +
-==== Další korpusové nástroje ==== +
- +
-Těmto nástrojům se v kurzu nebudeme přímo věnovat, jde však o další užitečné způsoby, jak vytěžovat data, jež Český národní korpus zpřístupňujeDoporučujeme vaší pozornosti: +
- +
-  * [[http://syd.korpus.cz|SyD]] ([[manualy:syd|manuálová stránka]]) +
-  * [[http://morfio.korpus.cz|Morfio]] ([[manualy:morfio|manuálová stránka]]) +
-  * [[http://kwords.korpus.cz|KWords]] ([[manualy:kwords|manuálová stránka]]) +
-  * [[http://treq.korpus.cz|Treq]] ([[manualy:treq|manuálová stránka]]) +
- +
  
 ---- ----
Line 47: Line 35:
  
 <WRAP center round box 50%> <WRAP center round box 50%>
-[[en:manualy:kontext:index|KonText interface manual]] • [[en:manualy:kontext:novy_dotaz|Menu: New query]] • [[en:zaciname|How to start working with the CNK]] • [[en:cnk:citace|How to cite]] </WRAP>+[[en:manualy:kontext:index|KonText interface manual]] • [[en:manualy:kontext:novy_dotaz|Menu: New query]] • [[en:kurz:zaciname|How to begin working with the CNC]] • [[en:cnk:citace|How to cite]] </WRAP>