AplikaceAplikace
Nastavení

Korpus SYN2020: Seznamy slov tokenizovaných dohromady

Slova se spojovníkem

V této sekci najdete seznamy slov, která obsahují spojovník, ale přesto jsou v korpusu SYN2020 (v případě jejich výskytu) tokenizována jako jedna jednotka. Jde zejména o

  • přejatá slova a slova od nich odvozená (bail-out, in-liny), některé názvy produktů a firem (H-System) a matematické výrazy označující proměnné (k-tice, n-tý)
  • konvenci zachycení asijských (nebo jiných neevropských, fikčních apod.) jmen.

Běžně užívaná slova

Asijská jména

Slova začínající číslicí

Konvencializované zkratky

2D
3D
4D
5D
3G
4G
5G
3M
5P

Složeniny obsahující číslovku a odvozeniny od číslovek

V seznamu uvádíme pouze druhou, alfabetickou část:

akrový
ampérový
archový
arový
barevný
bilionkrát
biliónkrát
bilionový
biliónový
blizný
bodový
boký
brankový
břitý
buněčný
centimetrový
ciferný
cípý
četný
členný
člený
denní
detektorový
dílný
dimenzionální
diskový
dolarový
dveřový
dvéřový
fázový
gigabajtový
gigabitový
gigapixelový
gigový
gólový
gramový
harový
hektarový
hektolitrový
herzový
hlasý
hlavý
hodinový
hranný
hvězdičkový
chodový
chodý
jamkový
jednotkový
kanálový
karátový
kilogramový
kiloherzový
kilometrový
kilovoltový
kilový
kilowatový
kilowatthodinový
kilowattový
kolový
komorový
koňový
korunový
krát
kreditový
krokový
kubíkový
květý
laločnatý
lampový
letý
liberní
librový
listý
litrovka
litrový
lůžkový
megaherzový
megapixelový
megawatový
megawattový
megový
měsíční
metrákový
metrový
mikrogramový
mikrometrový
mikronový
miliampérový
miliardkrát
miliardový
miliardtý
miligramový
mililitrový
milimetrový
milimolární
milionkrát
miliónkrát
milionový
miliónový
miliontý
minutový
místný
molární
nápravový
násobek
násobně
násobný
nedělní
nohý
ohmový
osý
otiskový
palcový
paprskový
parový
patrový
pesetový
pinový
pístkový
podlažní
pokojový
polový
porcový
poschoďový
pouzdrý
pozicový
procentní
procetní
proudový
proudý
prstý
pruhový
prutový
prvkový
putnový
pyský
qubitový
radličný
ramenný
ranný
roční
rozměrný
rychlostní
řádkový
řadý
sedačkový
sedadlový
sekundový
semestrální
slabičný
slovný
stanicový
stěn
stěnný
stránkový
stranný
strunný
stupňový
svazkový
tabulkový
ti
tiakrový
tiampérový
tiarový
tibilionový
tibiliónový
tiblizný
tibodový
tiboký
tibřitý
ticentimetrový
ticípý
tičlenný
tičlený
tidenní
tidetektorový
tidílný
tidolarový
tidveřový
tidvéřový
tigigabajtový
tigigabitový
tigigapixelový
tigigový
tigramový
tiharový
tihektarový
tihektolitrový
tiherzový
tihlasý
tihlavý
tihodinový
tihranný
tihvězdičkový
tichodový
tichodý
tikanálový
tikarátový
tikilogramový
tikiloherzový
tikilometrový
tikilovoltový
tikilový
tikilowatový
tikilowatthodinový
tikilowattový
tikolový
tikoňový
tikorunový
tikrát
tikreditový
tikubíkový
tikvětý
tilaločnatý
tiletý
tilistý
tilitrovka
tilitrový
timegaherzový
timegapixelový
timegawatový
timegawattový
timegový
timěsíční
timetrový
timikrogramový
timikrometrový
timikronový
timiliampérový
timiliardový
timiliardtý
timiligramový
timililitrový
timilimetrový
timilimolární
timilionový
timiliónový
timiliontý
timinutový
timístný
timolární
tinásobek
tinásobně
tinásobný
tinohý
tiny
tiosý
tiotiskový
tipalcový
tiparový
tipatrový
tipesetový
tipístkový
tipodlažní
tipokojový
tipolový
tiporcový
tipouzdrý
tipozicový
tiprocentní
tiprocetní
tiproudý
tiprstý
tipyský
tiqubitový
tiramenný
tiranný
tiroční
tirychlostní
tiřadý
tisekundový
tisíckrát
tisícový
tistanicový
tistěn
tistránkový
tistranný
tistupňový
titisící
titisícový
titunový
titýdenní
tiúhelník
tiuncový
tivalentní
tivoltový
tivrstvý
tivteřinový
tiwatový
tiwattový
tizubý
tunový

týdenní
úhelník
úhelníkový
úhlý
uncový
válcový
valentní
voltový
vozový
vrstvý
vteřinový
watový
wattový
zápasový
zónový
zubý


» Zpět na hlavní stránku Korpus SYN2020
» Všechny seznamy slov SYN2020
» Tokenizace SYN2020