AplikaceAplikace
Nastavení

Korpus SYN2020: Seznamy substantivních sublemmat s variantností jen v části paradigmatu

V seznamech nejsou uvedena variantní vlastní jména.

Pokud je slovo podtrženo, jedná se o souvztažné sublemma k následujícímu sublemmatu, např. ardipitek k ardipitekus, ačkoliv obě patří podle lemma adripiték.

Variantní sublemmata u feminin

lemma sublemma
báje báj
šíje šíj
naděje naděj
okuje okuj
biokuchyně biokuchyň
jeskyně jeskyň
svatyně svatyň
svině sviň
tůň tůně
velkokuchyně velkokuchyň
kuchyně kuchyň
díže díž
líce líc
louže louž
níže níž
ráže ráž
říše říš
tíže tíž
chýše chýš
ekokartuše ekokartuš
kartuše kartuš
výše výš
číše číš
papuče papuč
dispenze dispenz
komise komis
špice špic
štrapáce štrapác
šíře šíř
záře zář
Středozemě Středozem
země zem
máj máje
epopej epopeje
láj láje
sekvoj sekvoje
veřej veřeje
syntax syntaxe

Variantní sublemmata u životných maskulin

lemma sublemma
apatosaurus apatosaur
brontosaurus brontosaur
celurosaurus celurosaur
dinosaurus dinosaur
ardipiték ardipitek
ardipiték ardipitekus
australopiték australopitek
australopiték australopitekus
démonopiték démonopitek
démonopiték démonopitekus
gigantopiték gigantopitek
gigantopiték gigantopitekus

Variantní sublemmata u neživotných maskulin

lemma sublemma
chléb chleba
ekochléb ekochleba
houskochléb houskochleba
nebiochléb nebiochleba
superchléb superchleba
biochléb biochleba
minichléb minichleba

Neživotná maskulina-sublemmata zakončená na -us jsou v korpusu technicky vyskloňována včetně latinské koncovky -us, tedy virus, gen. virusu oproti vir, gen. viru. Anotovány jsou tedy dvě řady tvarů, ačkoliv jazykové realitě pravděpodobně lépe odpovídá variantnost pouze v nominativu (segment -us- se v pádech mimo nominativ vyskytuje jen raritně). I z tohoto důvodu uvádíme následující seznam na tomto místě.

lemma sublemma
virus vir
rhabdovirus rhabdovir
rhabdovirus rabdovir
rhinovirus rhinovir
rhinovirus rinovir
adenovirus adenovir
antivirus antivir
arbovirus arbovir
cytomegalovirus cytomegalovir
enterovirus enterovir
fytovirus fytovir
herpesvirus herpesvir
koronavirus koronavir
onkovirus onkovir
orthomyxovirus orthomyxovir
papilomavirus papilomavir
papovavirus papovavir
paramyxovirus paramyxovir
pikornavirus pikornavir
poliovirus poliovir
poxvirus poxvir
provirus provir
reovirus reovir
retrovirus retrovir
rotavirus rotavir
flavivirus fravivir
alfavirus alfavir
bakulovirus bakulovir
echovirus echovir
filovirus filovir
klosneuvirus klosneuvir
lentivirus lentivir
mimivirus mimivir
myxovirus myxovir
nanovirus nanovir
papilomavirus papillomavirus
papilomavirus papillomavir
parvovirus parvovir
polyomavirus polyomavir
rubulavirus rubulavir
cyklus cykl
dekubitus dekubit
epicyklus epicykl
eukalyptus eukalypt
homunkulus homunkul
klérus klér
konsenzus konsens
konsenzus konsenz
lapsus laps
mikrotubulus mikrotubul
tetanus tetan
vilikus vilik
abort abortus
kalkul kalkulus
kult kultus
stimul stimulus
zodiak zodiakus

Variantní sublemmata u neuter

lemma sublemma
břemeno břímě
plemeno plémě
semeno sémě
rameno rámě


Jan Křivan [kontaktujte v případě nalezení chyb, doplňků apod.]


» Zpět na hlavní stránku Korpus SYN2020
» Všechny seznamy slov SYN2020
» Lemmatizace SYN2020