Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
cnk:syn2015 [2016/05/31 17:23]
Michal Křen [Jak citovat SYN2015]
cnk:syn2015 [2016/05/31 17:48]
Michal Křen [Jak citovat SYN2015]
Řádek 106: Řádek 106:
 <WRAP round tip 70%> <WRAP round tip 70%>
 Křen, M. – Cvrček, V. – Čapka, T. – Čermáková,​ A. – Hnátková, M. – Chlumská, L. – Jelínek, T. – Kováříková,​ D. – Petkevič, V. – Procházka, P. – Skoumalová,​ H. – Škrabal, M. – Truneček, P. – Vondřička,​ P.  – Zasina, A.: //SYN2015: reprezentativní korpus psané češtiny//​. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2015. Dostupný z WWW: http://​www.korpus.cz Křen, M. – Cvrček, V. – Čapka, T. – Čermáková,​ A. – Hnátková, M. – Chlumská, L. – Jelínek, T. – Kováříková,​ D. – Petkevič, V. – Procházka, P. – Skoumalová,​ H. – Škrabal, M. – Truneček, P. – Vondřička,​ P.  – Zasina, A.: //SYN2015: reprezentativní korpus psané češtiny//​. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2015. Dostupný z WWW: http://​www.korpus.cz
 +
 +Cvrček, V. – Čermáková,​ A. – Křen, M. (2016): Nová koncepce synchronních korpusů psané češtiny. //Slovo a slovesnost//,​ 77 (2), 83–101. ISSN 0037-7031.
  
 Křen, M. – Cvrček, V. – Čapka, T. – Čermáková,​ A. – Hnátková, M. – Chlumská, L. – Jelínek, T. – Kováříková,​ D. – Petkevič, V. – Procházka, P. – Skoumalová,​ H. – Škrabal, M. – Truneček, P. – Vondřička,​ P. – Zasina, A. (2016): [[http://​www.lrec-conf.org/​proceedings/​lrec2016/​pdf/​186_Paper.pdf|SYN2015:​ Representative Corpus of Contemporary Written Czech]]. In: //​Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'​16)//,​ 2522–2528. Portorož: ELRA. ISBN 978-2-9517408-9-1. Křen, M. – Cvrček, V. – Čapka, T. – Čermáková,​ A. – Hnátková, M. – Chlumská, L. – Jelínek, T. – Kováříková,​ D. – Petkevič, V. – Procházka, P. – Skoumalová,​ H. – Škrabal, M. – Truneček, P. – Vondřička,​ P. – Zasina, A. (2016): [[http://​www.lrec-conf.org/​proceedings/​lrec2016/​pdf/​186_Paper.pdf|SYN2015:​ Representative Corpus of Contemporary Written Czech]]. In: //​Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'​16)//,​ 2522–2528. Portorož: ELRA. ISBN 978-2-9517408-9-1.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​