AplikaceAplikace
Nastavení

Struktura korpusu ORTOFON v1

Následující přehled se týká pouze 1. verze korpusu ORTOFON z roku 2017.

Počet nahrávek podle roku pořízení

Regionální původ mluvčích

Relativní zastoupení mluvčích z různých míst ČR (počty mluvčích podle místa narození).

Absolutní počty mluvčích podle místa narození i s údaji o zeměpisné šířce a délce jsou k dispozici ke stažení ve formátu .xlsx.

Tab. 1: Počet nahrávek podle počtu mluvčích

Počet mluvčích Počet nahrávek
2 270
3 43
4 11
5 7

Tab. 2: Počet nahrávek podle generací

Počet generací Počet nahrávek Vysvětlení
1 285 vrstevníci
2 46 např. matka a syn
3 1 např. babička, otec, dcera

Tab. 3: Počet mluvčích a slov podle vzdělání

Vzdělání Počet mluvčích Počet slov
B (nižší) celkem 340 598 243
31 54 596
SOU 73 123 334
236 420 313
A (vyšší) 284 619 929

Tab. 4: Počet mluvčích a slov podle pohlaví

Pohlaví Počet mluvčích Počet slov
Z (ženy) 322 607 464
M (muži) 302 610 708

Tab. 5: Počet mluvčích a slov podle věku

Věk Počet mluvčích Počet slov
I (18-34 let) 314 605 200
V (35 let a více) 310 612 972
Počet slov ve věkových kategoriích

Tab. 6: Počet mluvčích a slov podle převažující oblasti pobytu v dětství

Oblast pobytu v dětství Počet mluvčích Počet slov
česko-moravská 53 122 081
jihočeská 68 128 187
pohraničí české 59 118 101
pohraničí moravské 54 118 562
severovýchodočeská 62 128 475
slezská 55 120 828
středočeská 79 123 121
středomoravská 70 119 142
východomoravská 62 117 659
západočeská 60 119 998
zahraničí 2 2 018

Tab. 7: Počet mluvčích a slov podle velikosti sídla během pobytu v dětství

Velikost sídla Počet mluvčích Počet slov
vesnice 124 245 984
město pod 10 tisíc 66 162 806
město nad 10 tisíc 105 211 637
město nad 50 tisíc 49 106 891
město nad 100 tisíc 280 490 854

Související odkazy