Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


Struktura korpusu ORAL2013

Tab. 1: Počet nahrávek podle roků

Rok Počet
nahrávek
2008 147
2009 302
2010 236
2011 151

Tab. 2: Počet nahrávek podle počtu mluvčích

Počet
mluvčích
Počet
nahrávek
2 380
3 204
4 140
5 76
6 28
7 3
8 1
9 2
10 1
11 1

Tab. 3: Počet mluvčích a slov podle vzdělání

VzděláníPočet
mluvčích
Počet
slov
B (ZŠ a SŠ) 1 254 1 515 732
A (VŠ) 1 294 1 272 900
186 211 040
1 068 1 304 692
1 294 1 272 900

Tab. 4: Počet mluvčích a slov podle pohlaví

PohlavíPočet
mluvčích
Počet
slov
Z (ženy) 1 304 1 360 915
M (muži) 1 244 1 427 717

Tab. 5: Počet mluvčích a slov podle věku

VěkPočet
mluvčích
Počet
slov
I (do 35 let) 1 407 1 458 386
V (35 a více) 1 141 1 330 246

Tab. 6: Počet mluvčích a slov podle převažující oblasti pobytu v dětství

Oblast pobytu v dětstvíPočet
mluvčích
Počet
slov
středočeská 732 570 283
severovýchodočeská 294 353 486
jihozápadočeská 264 316 083
české pohraničí 187 191 553
česko-moravská 96 83 478
středomoravská 350 506 467
východomoravská 342 359 249
slezská 204 317 087
moravské pohraničí 79 90 946