AplikaceAplikace
Nastavení

Statistiky ke korpusu Skript2012

I. Údaje o sondě / dokumentu

Základní informace o písemné práci

Celkový počet písemných prací
1694
Celkový počet slov
587 857
Průměrný počet slov na 1 písemnou práci 347
Rok pořízení
písemné práce
Počet sond
Počet slov
2002
16 1245
2003
106 42 699
2004 87 34 932
2005 162 76 386
2006 321 172 109
2007 332 97 949
2008 234 80 760
2009 201 33 462
2010 197 34 046
2011
38 14 269
Region Počet sond Počet slov
Čechy
1694 587 857
Morava
0
0
Slezsko
0
0
Nářeční oblast Počet sond Počet slov
středočeská 1315 445 483
jihozápadočeská 284 124 209
pohraničí české
95 18 165
Místo pořízení písemné práce Počet sond Počet slov
Praha 988 391 217
mimopražská práce
706 196 640
Velikost sídla Počet sond Počet slov
nad 100 tis. 1005 396 341
nad 50 tis. 485 156 168
nad 10 tis. 96 18 694
nad 5 tis. 39 4 762
méně než 5 tis.
69 11 892

Základní informace o škole

Typ školy podle instituce Počet sond Počet slov
základní školy 481 72 200
střední školy celkem 1213
(i víceletá G)
515 657
gymnázia 1056
(i víceletá G)
460 669
střední odborné školy
157 54 988
Víceleté gymnázium podle délky studia Počet sond Počet slov
osmileté 282 67 101
Typ školy podle zřizovatele Počet sond Počet slov
státní škola 1510 551 952
soukromá škola 184 35 905

Základní informace o třídě

Třída ZŠ Počet sond Počet slov
5. tř. 197 25 208
6. tř. 125 20 148
7. tř. 92 21 229
8. tř. 120 20 865
9. tř. 113 20 368
Ročník SŠ, G,
víceletého G
Počet sond Počet slov
1. roč. 300 121 746
2. roč. 286 120 435
3. roč. 299 117 377
4. roč. 162 120 481

Pozn.: Červeně jsou označeny třídy/ ročníky, kam byly zařazeny také odpovídající třídy/ ročníky víceletých gymnázií.

Víceleté gymnázium - třída Počet sond Počet slov
prima 42 5 997
sekunda 28 11 532
tercie -
-
kvarta 96 18 089
kvinta 42 10 183
sexta -
-
septima 74 21 300
oktáva
-
-

II.Údaje o textu

Základní informace o písemných pracích

Celkový počet písemných prací 1694
Celkový počet slov 587 857
Téma práce podle zadání Počet prací Počet slov
vývěr z určených témat 733 268 563
zadané 635 170 093
zadané s osnovou 46 5 842
volné
280 143 359
Osnova zadaná učitelem Počet prací Počet slov
ano
46 5 842
ne
1648 582 015
Realizace osnovy žákem Počet prací Počet slov
ano
722 297 987
ne
972 289 870
Žánr písemné práce podle zadání Počet prací Počet slov
zadaný 1390 456 155
výběr z určených žánrů 264 118 220
volný 40 13 482
Typ písemné práce Počet prací Počet slov
školní 1222 404 373
domácí 357 161 738
nezařazeno 115 21 746
Název žánru písemné práce Počet prací Počet slov
vypravování 301 87 610
popis předmětu 62 8 213
popis osoby 25 2 582
popis děje 3 420
popis pracovního postupu 3 837
charakteristika 215 63 573
životopis 17 2 279
líčení 60 14 335
dopis osobní 105 28 530
výtah 25 2 771
žádost 7 1 210
úvaha 245 94 198
výklad 90 34 503
fejeton 81 31 073
proslov 2 560
jiný žánr 454 215 163
Situace při realizaci práce Počet prací Počet slov
společný výběr tématu 126 23 743
společná inspirace 320 54 710
společná příprava osnovy 19 2 048
společný výběr jazykových prostředků 61 9 384
jiná situace při realizaci 184 50 239
nezařazeno
984 447 733
Čas na vypracování práce Počet prací Počet slov
vyučovací hodina 427 125 033
dvě vyučovací hodiny 212 52 828
libovolný čas (domácí práce) 334 157 970
část vyučovací hodiny 48 4 749
nezařazeno
673 247 277
Závažnost písemné práce Počet prací Počet slov
vysoká 778 353 234
střední 334 51 475
nízká 159 35 429
nezařazeno 423 147 719
Hodnocení písemné práce Počet prací Počet slov
1=A 280 89 114
2=B 475 187 720
3=C 336 121 983
4=D 124 44 012
5=E 29 9 369
neklasifikováno 210 45 463
slovní hodnocení 84 14 700
jiné hodnocení 156 49 057

III. Údaje o osobách

Žák / student

Celkový počet písemných prací 1694
Celkový počet slov      
587 857
Pohlaví Počet prací Počet slov
muži 700 369 758
ženy 981 215 451
nezařazeno
13 2 648
Věk žáka Počet prací Počet slov
do 11 let 204 27 031
12 - 15 let 804 187 388
nad 15 let
686 373 438
Přesný věk Počet prací Počet slov
10  120 16 532
11
84 10 499
12
98 16 054
13
115 24 125
14
124 21 562
15
349 125 647
16
345 136 299
17
231 98 622
18
228 138 517
Současný pobyt žáka (nářeční oblast) Počet prací Počet slov
středočeská 1315 445 657
jihozápadočeská
284 124 035
pohraničí české
95 18 165

Učitel

Celkový počet písemných prací 1694
Pohlaví Počet prací
muži 273
ženy 1077
nezařazeno 344
Věk učitele Počet prací
do 35 let 66
35 – 60 let 937
nad 60 let 161
nezařazeno 530
Přesný věk Počet prací
26 39
30 27
42 55
43 47
45 123
47 38
52 40
53 18
55 341
56 42
57 157
59 47
61 28
64 133
nezařazeno 559
Vzdělání mluvčího Počet prací
1303
46
nezařazeno 345