Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


Korpus lEstRepublicain

Korpus je složený ze 3 ročníků (1999, 2002 a 2003; ne všechny jsou kompletní) francouzského regionálního deníku L'Est Républicain. Obsahuje téměř 120 milionů slov a byl vytvořen z dat CNRTL dostupných na adrese http://www.cnrtl.fr/corpus/estrepublicain/. Korpus je lemmatizovaný a slovnědruhově označkovaný nástrojem TreeTagger.