Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
cnk:ksk-dopisy [2015/01/23 16:13]
Václav Cvrček [Jak citovat KSK-dopisy]
cnk:ksk-dopisy [2015/04/13 11:20]
Václav Cvrček
Řádek 13: Řádek 13:
  
 ===== Dostupné metainformace ===== ===== Dostupné metainformace =====
-Všechny shromážděné korespondenční texty jsou opatřeny základními sociologickými charakteristikami pisatelů a adresátů, konkrétně informacemi o jejich pohlaví (žena –- muž), věku (4 věkové stupně) a vzdělání (2 stupně). V jmenovaných parametrech je v zásadě dodržena kompatibilita se zpracováním jazykového materiálu v korpusech mluvené češtiny ([[cnk:​pmk|PMK]],​ [[cnk:​bmk|BMK]]),​ které jsou rovněž součástí Českého národního korpusu. Novum v době vzniku představovala reflexe teritoriálního nářečního zázemí pisatelů dopisů. To je zachyceno prostřednictvím lokalizačních údajů a číselné značky, která zařazuje lokalitu do nářečních oblastí určených podle Českého jazykového atlasu (1993). U každého dokumentu je dále připojena charakteristika vztahu mezi pisatelem a adresátem (4 možnosti) a informace o roku napsání dopisu a jeho formě. K postupu shromažďování soukromé korespondence pro KSK-dopisy a principům přepisu epistolárních textů viz  FIXME[[http://korpus.cz/​sber_a_prepis.php|Sběr a přepis dopisů]].+Všechny shromážděné korespondenční texty jsou opatřeny základními sociologickými charakteristikami pisatelů a adresátů, konkrétně informacemi o jejich pohlaví (žena –- muž), věku (4 věkové stupně) a vzdělání (2 stupně). V jmenovaných parametrech je v zásadě dodržena kompatibilita se zpracováním jazykového materiálu v korpusech mluvené češtiny ([[cnk:​pmk|PMK]],​ [[cnk:​bmk|BMK]]),​ které jsou rovněž součástí Českého národního korpusu. Novum v době vzniku představovala reflexe teritoriálního nářečního zázemí pisatelů dopisů. To je zachyceno prostřednictvím lokalizačních údajů a číselné značky, která zařazuje lokalitu do nářečních oblastí určených podle Českého jazykového atlasu (1993). U každého dokumentu je dále připojena charakteristika vztahu mezi pisatelem a adresátem (4 možnosti) a informace o roku napsání dopisu a jeho formě. K postupu shromažďování soukromé korespondence pro KSK-dopisy a principům přepisu epistolárních textů viz [[http://ucnk.ff.cuni.cz/​sber_a_prepis.php|Sběr a přepis dopisů]].
  
 ===== Dopisy a mluvený jazyk ===== ===== Dopisy a mluvený jazyk =====
Řádek 41: Řádek 41:
 ===== Související odkazy ===== ===== Související odkazy =====
 <WRAP round box 49%> <WRAP round box 49%>
-[[seznamy:​pravidlaprepis|Pravidla pro přepis nahrávek]],​ [[pojmy:​mluveny|Korpus mluveného jazyka]], [[pojmy:​psany|Korpus psaného jazyka]], [[cnk:​oral2008|ORAL2008]],​ [[cnk:​pmk|PMK]],​ [[cnk:​bmk|BMK]],​ [[pojmy:​mluveny|Korpus mluveného jazyka]], FIXME dle http://​korpus.cz/​dopisy.php [[Doprovodné chrakteristiky v KSK, Sběr a přepis dopisů, Dělení nářečních oblastí v Českém jazykovém atlasu (mapa)]]+[[seznamy:​pravidlaprepis|Pravidla pro přepis nahrávek]],​ [[pojmy:​mluveny|Korpus mluveného jazyka]], [[pojmy:​psany|Korpus psaného jazyka]], [[cnk:​oral2008|ORAL2008]],​ [[cnk:​pmk|PMK]],​ [[cnk:​bmk|BMK]],​ [[pojmy:​mluveny|Korpus mluveného jazyka]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​