AplikaceAplikace
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cnk:kh-dopisy [2018/08/07 16:02]
Anna Řehořková
cnk:kh-dopisy [2021/06/15 09:38]
Michal Křen
Řádek 3: Řádek 3:
 **Korpus korespondence Karla Havlíčka** (kh-dopisy) obsahuje kompletní soubor dopisů, které souvisejí s osobou Karla Havlíčka (1821–1856). Spisovatel je vždy buď autorem, nebo přímým či nepřímým adresátem dopisů: zařazeny jsou i listy adresované redakci novin a časopisů, které Havlíček řídil. Dopisy jsou psány různými jazyky (česky, německy, polsky, francouzsky aj.). Celý soubor zahrnuje 1 203 dokumentů z let 1831–1856. Celkový rozsah korpusu je přibližně 500 tisíc slov. **Korpus korespondence Karla Havlíčka** (kh-dopisy) obsahuje kompletní soubor dopisů, které souvisejí s osobou Karla Havlíčka (1821–1856). Spisovatel je vždy buď autorem, nebo přímým či nepřímým adresátem dopisů: zařazeny jsou i listy adresované redakci novin a časopisů, které Havlíček řídil. Dopisy jsou psány různými jazyky (česky, německy, polsky, francouzsky aj.). Celý soubor zahrnuje 1 203 dokumentů z let 1831–1856. Celkový rozsah korpusu je přibližně 500 tisíc slov.
    
-Přepis textů probíhal formou transliterace, je zachován původní pravopis. Korpus není lemmatizován ani morfologicky značkován. Strukturní jednotky a metainformace zachycené v korpusu shrnuje následující tabulka:+Přepis textů probíhal formou transliterace, je zachován původní pravopis. Korpus není lemmatizován ani morfologicky značkován. Strukturní jednotky a metainformace obsažené v korpusu shrnuje následující tabulka:
  
 ^ struktura ^ atribut ^ popis ^ ^ struktura ^ atribut ^ popis ^
Řádek 16: Řádek 16:
 | ''<note>'' | text | poznámka zpracovatele | | ''<note>'' | text | poznámka zpracovatele |
  
-Elektronická verze korespondence vznikala v letech 2012–2016 za podpory grantu GA ČR č. 406/12/0691, Korespondence Karla Havlíčka, řešitel: doc. Mgr. Robert Adam, PhD.+Elektronická verze korespondence vznikala v letech 2012–2016 za podpory grantu GA ČR č. 406/12/0691, Korespondence Karla Havlíčka, řešitel: [[https://ucjtk.ff.cuni.cz/ustav/lide/zamestnanci/doc-mgr-robert-adam-ph-d/|doc. Mgr. Robert Adam, PhD.]] 
 + 
 +<WRAP round tip 70%> 
 +Adam, R. – Martínek, F. – Píša, P. – Rychnovská, L. et al.: //KH-dopisy: korpus korespondence Karla Havlíčka.// Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2017. Dostupný z WWW: <http://www.korpus.cz> 
 +</WRAP>