Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
cnk:kh-dopisy [2018/08/07 15:45]
Anna Řehořková
cnk:kh-dopisy [2018/08/07 16:02]
Anna Řehořková
Řádek 1: Řádek 1:
-Korpus korespondence Karla Havlíčka obsahuje kompletní soubor dopisů, které souvisejí s osobou Karla Havlíčka (1821–1856). Spisovatel je vždy buď autorem, nebo přímým či nepřímým adresátem dopisů: zařazeny jsou i listy adresované redakci novin a časopisů, které Havlíček řídil. Dopisy jsou psány různými jazyky (česky, německy, polsky, francouzsky aj.). Celý soubor zahrnuje 1 203 dokumentů z let 1831–1856. Celkový rozsah korpusu je přibližně 500 tisíc slov.+====== ​Korpus korespondence Karla Havlíčka ​====== 
 + 
 +**Korpus korespondence Karla Havlíčka** (kh-dopisy) ​obsahuje kompletní soubor dopisů, které souvisejí s osobou Karla Havlíčka (1821–1856). Spisovatel je vždy buď autorem, nebo přímým či nepřímým adresátem dopisů: zařazeny jsou i listy adresované redakci novin a časopisů, které Havlíček řídil. Dopisy jsou psány různými jazyky (česky, německy, polsky, francouzsky aj.). Celý soubor zahrnuje 1 203 dokumentů z let 1831–1856. Celkový rozsah korpusu je přibližně 500 tisíc slov.
    
-Přepis textů probíhal formou transliterace,​ je zachován původní pravopis. Korpus není lemmatizován ani morfologicky značkován. ​Značeny jsou následující strukturní ​jednotky a metainformace:​+Přepis textů probíhal formou transliterace,​ je zachován původní pravopis. Korpus není lemmatizován ani morfologicky značkován. ​Strukturní ​jednotky a metainformace ​zachycené v korpusu shrnuje následující tabulka:
  
 ^ struktura ^ atribut ^ popis ^ ^ struktura ^ atribut ^ popis ^
Řádek 8: Řádek 10:
 | ''<​doc>''​ | adresat | adresát | | ''<​doc>''​ | adresat | adresát |
 | ''<​doc>''​ | odkudkam | místo odeslání a doručení | | ''<​doc>''​ | odkudkam | místo odeslání a doručení |
-| ''<​doc>''​ | typ | typ písemnosti (dopis, koncept, rukopisný opis dopisu...) |+| ''<​doc>''​ | typ | typ písemnosti (dopis, koncept, rukopisný opis dopisu ​ad.) |
 | ''<​doc>''​ | jazyk | jazyk či jazyky dopisu | | ''<​doc>''​ | jazyk | jazyk či jazyky dopisu |
 | ''<​p>''​ |  | odstavec | | ''<​p>''​ |  | odstavec |
Řádek 14: Řádek 16:
 | ''<​note>''​ | text | poznámka zpracovatele | | ''<​note>''​ | text | poznámka zpracovatele |
  
 +Elektronická verze korespondence vznikala v letech 2012–2016 za podpory grantu GA ČR č. 406/​12/​0691,​ Korespondence Karla Havlíčka, řešitel: doc. Mgr. Robert Adam, PhD.