AplikaceAplikace
Nastavení

Korpus DOTKO

DOTKO (DOlnoserbski Tekstowy KOrpus) je diachronní korpus dolní lužické srbštiny připravovaný v chotěbuzské pobočce Lužickosrbského institutu. Jeho podstatnou část tvoří texty Bramborského Casniku (dolnolužických novin) z let 1848 – 1933. Všechny texty zatím nebyly zkorigovány a jsou prezentovány většinou v dobovém pravopisu bez lemmat a morfologických značek, což může komplikovat vyhledávání.

Podrobnější informace o korpusu najdete na stránce http://www.dolnoserbski.de/korpus/.

DOTKO je nereferenční korpus, v plánu je jeho průběžné vylepšování, rozšiřování a aktualizace.

Jak citovat DOTKO

Serbski Institut, Oddělení dolnolužickosrbského výzkumu Chotěbuz: DOTKO: dolnolužický textový korpus, verze 1 z 20. 12. 2010. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2010. Dostupný z WWW: <http://www.korpus.cz>.

FIXME autor?

Související odkazy