Nastavení

Toto je starší verze dokumentu!


Mapa nářečí českého jazyka

Pozn.: Na mapě jsou vyznačena města s počtem obyvatel nad 25 tisíc.

Jak citovat mapu

Mapa zveřejněná na této stránce byla vytvořena s cílem umožnit veřejnosti aktuální přehled územního členění nářečí českého jazyka, do kterého jsou zařazovány získané nářeční nahrávky. Při tvorbě mapových podkladů a územního členění nářečí českého jazyka pro korpus DIALEKT jsme vycházeli především z Českého jazykového atlasu, Encyklopedického slovníku češtiny (2002) a Nástinu české dialektologie J. Běliče (1972). Ve zpřesňování hranic pokračujeme i nadále na základě dalších nářečních monografií a konzultací s kolegy dialektology, kterým tímto děkujeme, takže mapové podklady ještě procházejí vývojem. V případě, že mapu použijete ve své práci, uvádějte ji prosím v bibliografii následujícím způsobem:

Goláňová, H. – Kupka, K.: Mapa nářečí českého jazyka. Verze ze dne 26. 6. 2018. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2018. Dostupné z WWW: http://www.korpus.cz

Nářeční oblasti (skupiny), podskupiny, úseky, typy

Čechy

1 Severovýchodočeská nářeční oblast

1.1 Severovýchodočeský okrajový úsek

1.1a Podještědský a podkrkonošský typ
1.1b Východolitomyšlský (petácký) typ
1.1c Náchodský a kladský typ

2 Středočeská nářeční oblast

2.1 Středočeský okrajový úsek

2. 1a Lounsko-litoměřický typ

3 Západočeská nářeční oblast

3.1 Západočeský okrajový úsek

3.1a Domažlický (chodský) typ
3.1b Manětínský typ
3.1c Stříbrský typ

4 Jihočeská nářeční oblast

4.1 Jihočeský okrajový úsek

4.1a Doudlebský typ
4.2b Prachatický typ

5 Českomoravská nářeční oblast

5.1 Českomoravský okrajový úsek

5.1a Žďársko-bystřický typ
5.2b Jemnický typ

Morava

6 Středomoravská nářeční oblast

6.1 Centrální středomoravská (hanácká) podskupina

6.2 Jižní středomoravská podskupina

6.2a Znojemský typ
6.2b Horský typ
6.2c Židlochovický typ

6.3 Západní středomoravská okrajová podskupina

6.3a Zábřežský typ
6.3b Kunštátsko-budějovický typ

6.4 Východní středomoravská podskupina

6.4a Čuhácký typ
6.4b Kojetínsko-přerovský typ
6.4c Slavkovsko-bučovický typ

7 Východomoravská nářeční oblast

7.1 Jižní (slovácká) podskupina

7.2 Severní (valašská) podskupina

7.2a Severní pomezí valašské podskupiny

7.3 Západní okrajový úsek

7.3a Hranický typ
7.3b Kelečský typ
7.3c Dolský typ

7.4 Nářečí kopaničářského typu

Slezsko

8 Slezská nářeční oblast

8.1 Slezskomoravská (lašská) podskupina

8.1.1 Západní (opavský) úsek

8.1.1a Západoopavský typ
8.1.1b Branické nářečí
8.1.1c Baborowské nářečí

8.1.2 Východní (ostravský) úsek

8.2.1a Ostravický typ

8.1.3 Jižní (frenštátský) úsek

8.2 Slezskopolská podskupina

8.2a Karvinský typ
8.2b Bohumínský typ
8.2c Těšínský typ
8.2d Jablunkovský typ

Pohraničí

9 Pohraničí české

10 Pohraničí moravské a slezské