AplikaceAplikace
Nastavení

CzeSL-man – korpus češtiny nerodilých mluvčích s ruční chybovou anotací podle zjednodušeného víceúrovňového schématu

Pod názvem CzeSL-man je ve vyhledávacím rozhraní KonText přístupný korpus CzeSL-man v1 searchable, který obsahuje ručně anotované texty nerodilých mluvčích češtiny. Jde o část textů z korpusu CzeSL-SGT. Korpus ve formátu anotačního editoru feat lze pod názvem CzeSL-man v1 downloadable získat celý jako data zde.

Ruční chybová anotace CzeSL-man v1 searchable je zjednodušenou verzí dvoustupňového anotačního schématu, vytvořeného pro projekt CzeSL. Důsledkem zjednodušení je obrácení zdrojového textu a jeho anotace. Výchozí je opravená podoba původního textu. Slova opravené podoby jsou tedy tokeny tohoto korpusu. Původní text je dostupný jako anotace. Nezachovají se přitom všechna slova z původního textu a jejich pořadí může ovlivněno slovosledem opravy.

Anotace obsahuje také typy chyb a pro opravený text i morfosyntaktické kategorie, lemmata, závislostní syntaktickou strukturu a funkce. Kromě toho jsou texty vybaveny i metadaty o autorovi a textu.

Další informace o projektu žákovských korpusů CzeSL, včetně přehledu všech verzí žákovského korpusu CzeSL s odkazy na možnosti vyhledávání nebo stahování, viz CzeSL – a Learner Corpus of Czech a Rosen et al. (2020).

Jak citovat CzeSL-man

Bedřichová, Z. – Hana, J. – Hrdlička, M. – Hrdličková, T. – Janeš, P. – Jelínek, T. – Lundáková, K. – Petkevič, V. – Pierscieniak, P. – Poláčková, M. – Rosen, A. – Skoumalová, H. – Sládek, Š. – Šebesta, K. – Škodová, S. – Šormová, K. – Štindlová, B. – Toufarová, D. : CzeSL-man: korpus češtiny nerodilých mluvčích s ruční chybovou anotací podle zjednodušeného chybového schématu, verze v1 searchable z 18. 11. 2020. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2020. Dostupný z WWW: http://www.korpus.cz