Skrýt
Nastavení

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

start_old [2016/09/02 15:12] (aktuální)
Václav Cvrček vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +~~NOTOC~~
 +====== Wiki pro práci s ČNK a uvedení do korpusové lingvistiky ======
 +
 +{{ :​logo-temp.png?​nolink&​275|}}
 +
 +Nejsme jen země věhlasného [[http://​www.praguelinguistics.org/​cs|Pražského lingvistického kroužku]], ale i proslulých moderních [[pojmy:​korpus|korpusů]]. Projekt [[http://​www.korpus.cz|Českého národního korpusu]] už od roku 1994 zajišťuje přístup k více než dvěma miliardám [[pojmy:​pozice|slov]] uspořádaných v korpusech [[pojmy:​synchronni|synchronních]] i [[pojmy:​diachronni|diachronních]],​ [[cnk:​struktura#​korpusy_mluvene|mluvených]] i [[cnk:​struktura#​korpusy_psane_soucasne_cestiny_rada_syn|psaných]],​ [[pojmy:​paralelni|paralelních]] i [[cnk:​struktura#​jednojazycne|jednojazyčných]]. Nejde ovšem jen o rozsah, ale především o kvalitu zpracování a uživatelské pohodlí při jejich vytěžování. K tomu, aby se vám s ČNK co nejlépe pracovalo, má sloužit tento přehledný manuál.
 +
 +==== Co je korpus? ====
 +
 +Velmi stručně řečeno, [[pojmy:​korpus|jazykový korpus]] je rozsáhlý soubor **autentických textů** (psaných nebo mluvených) převedený do **elektronické podoby** v jednotném formátu tak, aby v něm bylo možné jednoduše **vyhledávat** jazykové jevy, zejména slova a slovní spojení ([[pojmy:​kolokace|kolokace]]). Od obyčejného textového archívu či databáze jej odlišuje především skutečnost,​ že bývá pečlivě sestaven za konkrétním,​ nejčastěji lingvistickým účelem (např. má reprezentovat současný mluvený či psaný jazyk nebo jeho část, např. publicistické texty). Korpus zobrazuje jazykové jevy v jejich **přirozeném kontextu**, a umožňuje tak vytvářet na reálných datech podložený jazykový výzkum v rozsahu, který byl dříve nemyslitelný.
 +
 +==== S čím má tato Wiki pomoci ====
 +
 +  * Představí [[manualy:​kontext:​index|funkce nabízené rozhraním KonText]], přes nějž jsou zpřístupňovány [[cnk:​uvod|korpusy ČNK]] (včetně návodu, jak s nimi [[kurz:​zaciname|začít pracovat]]). Online kurz [[kurz:​uvod#​zaklady_prace_s_korpusem_v_7_lekcich|Základy práce s korpusem v 7 lekcích]] vás provede všemi základními možnostmi nabízenými v současné době uživatelům.
 +  * Poskytne základní přehled [[pojmy:​prehled_pojmu|pojmů]] z korpusové lingvistiky.
 +  * [[cnk:​uvod|Seznámí s korpusy]] přístupnými prostřednictvím ČNK, poskytne o nich bližší informace (včetně toho, jak je [[cnk:​citace|citovat]]) a nabídne možnosti využití.
 +==== Možnosti využití těchto stránek ====
 +
 + <​WRAP tip 75%>
 +^ Co hledám ^ Kde to najdu ^
 +| //Nemůžu v [[manualy:​kontext:​index|rozhraní KonText]] najít určitou funkci// | [[kurz:​uvod|Kurz práce s korpusovým rozhraním]] |
 +| //Jaké korpusy mám vlastně k dispozici?//​ | [[cnk:​uvod|Z jakých korpusů se skládá Český národní korpus?]] |
 +| //Chci se naučit klást složitější dotazy// | [[kurz:​pokrocile_dotazy|Pokročilé dotazy]] |
 +| //Není mi jasný význam určitého pojmu// | [[pojmy:​prehled_pojmu|Přehled základních pojmů korpusové lingvistiky]] |
 +| //Hledám příklady korpusového výzkumu// | [[kurz:​chvala_korpusu|Vybrané lingvistické problémy řešené s pomocí korpusů]] |
 +| //Jaké funkce nabízí rozhraní KonText?// | [[manualy:​kontext:​index|Manuál k rozhraní KonText]] |
 +</​WRAP>​
 +
 +===== Potřebujete se poradit? =====
 +
 +Nebojte se nás [[http://​podpora.korpus.cz|kontaktovat]]! Naše pracoviště neposkytuje pouze data a přístup k nim, ale i poradenství. Od roku 2014 nabízíme všem registrovaným uživatelům službu [[https://​podpora.korpus.cz/​projects/​poradna/​boards|Poradna]],​ kde je možné pokládat libovolné dotazy, hlásit chyby v našich aplikacích a posílat návrhy na jejich vylepšení. Mimoto je tu i nadále možnost standardních e-mailových,​ telefonických a osobních konzultací. V případě zájmu můžeme pro větší počet osob uspořádat seminář: buď v Praze, nebo na vašem pracovišti. ​
 +
 +----
 +<WRAP center round box 50%>
 +[[manualy:​kontext:​index|Manuál k rozhraní KonText]] • [[cnk:​uvod|Jaké korpusy zpřístupňuje Český národní korpus?]] • [[kurz:​zaciname|Jak začít pracovat s ČNK]] • [[pojmy:​prehled_pojmu|Přehled pojmů korpusové lingvistiky]] • [[kurz:​uvod#​zaklady_prace_s_korpusem_v_7_lekcich|Kurz práce s korpusem v 7 lekcích]] • [[kurz:​chvala_korpusu|Jak na výzkumné otázky]] ​  </​WRAP>​